Beyşehir Gölünün Hidrodinamik Modellemesi

dc.contributor.advisor Kabdaşlı, Sedat tr_TR
dc.contributor.author Mercan, Dilek Eren tr_TR
dc.contributor.department Su Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Hydraulics Engineerin en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-28T09:19:47Z
dc.date.available 2015-10-28T09:19:47Z
dc.date.issued 2011-01-05 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Beyşehir Gölü’nün hidrodinamik modeli, ısı ve su dengesi kurulmuştur. Kurulan üç boyutlu hidrodinamik model; i)on yıllık kesintisiz bir dönem (1992-2001 su yılı), ii) en kurak bir yıllık dönem (2001 su yılı), iii) en sulak bir yıllık dönem (1996 su yılı), iv) ortalama bir yıllık dönem (1998 su yılı) olmak üzere dört ayrı durum için çalıştırılmıştır. Modelleme çalışmasında; DSİ’den meteoroloji, hidroloji ve batimetri verileri, EİE’den hidrolojik ve DMİ’den de meteorolojik veriler günlük olarak temin edilmiştir. Modele girdi olarak; rüzgar hızı, rüzgar yönü, kısa dalga radyasyonu, hava sıcaklığı, bulutluluk, nemlilik, hava basıncı, yağış, giriş / çıkış debileri günlük bazda ve gölün batimetrisi dijital olarak girilmiştir. Kurulan model yardımıyla, göldeki su hareketi ve bu su hareketlerine etki eden parametreler belirlenmiştir. Ayrıca gölde modellenen hidrodinamik olayların yıldan yıla değişimi ve gidişatı özetlenmiştir. Göl yönetiminde kısa dönemlere bakılması ekonomik ve daha basit olmasına rağmen döngüler gözönüne alındığında değişik hatalara sebep olmaktadır. Bu yüzden uzun döneme bakılarak yapılan modelleme ve göl yönetimi kısa döneme nazaran daha başarılı ve gerçekçi olmaktadır. Bu çalışmada uzun süreli modelleme kullanılmasıyla göl yönetimine yeni bir bakış açısı getirilmiştir. Ek A’da model sonuçlarını göstermek amacıyla simülasyon dosyaları ve bu dosyaların çalıştırılabilmesi için ücretsiz olan “quick time player” (iTunesSetup.exe) programının kurulum dosyası da eklenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study the hydrodynamic model of Beysehir Lake, the heat and water balance, is established. The prepared three dimensional hydrodynamic model is run for four different cases; i) 10 years long uninterrupted period (1992-2001), ii) driest one year long period (2001), iii) the wettest one year long period (1996), iv) an average one year long period (1998). In the modeling study; the meteorological, hydrological and bathymetry data is provided by DSI whereas EIE delivered the hydrological data and DMI the meteorological data. As inputs for the model simulations; wind speed, wind direction, short wave radiation, air temperature, cloudiness, humidity, air pressure, precipitation, in and outflow discharges are considered in daily basis together with the digital bathymetry of the lake. With the help of the model, the water motions on the lake and the parameters affecting the water motion have been determined. Besides, the change of the hydrodynamic events on the annual basis has been summarized. Though the short term planning for lake management is more economical and simpler, it causes different errors considering the cycles. Therefore the long term modeling and lake management is more successful and realistic compared to short term planning. In this study, a new perspective is provided for the lake management with the help of long term modeling. Appendix A contains the simulation files to show the model results and the set up file of the free quick time player (iTunesSetup.exe) en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9874
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Hidrodinamik Model tr_TR
dc.subject Beyşehir Gölü tr_TR
dc.subject Göl Dengeleri tr_TR
dc.subject Hydrodynamics Modeling en_US
dc.subject Lake Beysehir en_US
dc.subject Lake Balance en_US
dc.title Beyşehir Gölünün Hidrodinamik Modellemesi tr_TR
dc.title.alternative Hydrodynamic Modelling Of Beysehir Lake en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7054.pdf
Boyut:
16.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama