Bakım Sistemlerinde Envanter Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kılıçay, Dilek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Maliyet ve üretimin devamlılığı konusunda optimum noktanın yakalanması için bakım sistemlerinde envanter yönetimi konusuna önem verilmelidir. Bu çalışmada, yedek parça optimum stok ve sipariş seviyelerini belirlemek için kullanılan yöntemleri anlatmak ve uygulamak amaçlanmıştır. Öncelikle bakım sistemleri ve envanter yönetimi konularında kısa bilgiler verilmiş, ardından bakım envanteri konusu ayrıntılı olarak incelenmiştir. Özellikle yedek parçaların diğer parçalara göre farklı olan talep yapılarından bahsedilmiştir. Yedek parça envanter hesaplamaları için kullanılan literatürdeki probabilistik modeller ve dinamik programlama modelleri araştırılmış, bu yöntemlerin kısıtlarına değinilmiştir. Bir çimento fabrikasındaki bazı onarılamaz kritik yedek parçalar için, incelenen modellerden en uygunu belirlenmiş, stok ve sipariş seviyeleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Talepteki büyük farklar nedeniyle önleyici bakım dönemleri ve arızi bakımlar ayrı ayrı incelenmiştir.
In order to reach the optimum point between costs and continuity of production, inventory management in maintenance systems should be considered specially. In this study, the main purpose is to tell and exercise the methods which are used to determine the optimum numbers of spare parts inventory and reorder level. Firstly, short descriptions of maintenance systems and inventory management are given, then maintenance inventory subject is examined in detail. Specially the demand pattern of spare parts, which is different from the others, is discussed. The probabilistic models and dynamic programming in literature have been researched and here the limitations of them are indicated. Best fit model for some critical spare parts, which are unrepairable, in a cement factory is applied and inventory and reorder levels are tried to determine. Preventive maintenance requirements and random failure requirements have been considered and sometimes evaluated separetely because of their pattern differences.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Envanter, bakım, yedek parça, kritiklik, Inventory, maintenance, spare parts, criticality
Alıntı