Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Olarak Gayrimenkul Sektörü Ve İstanbul Gayrimenkul Piyasasının Gelişimi.

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-20
Yazarlar
Kolutek, Selcen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışmada genel olarak 2 temek konu bulunmaktadır. Bunlardan ilki, sektörel bazda karşılaştırmalı olarak değerlendirilen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır. Bu bağlamda yabancı yatırım ve yatırımcı ile ilgili olarak tanımlar verilmiş dünyada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelişimi ve yapısı ortaya konmuştur. Sektörel bazda yapılan karşılaştırmalar ile ülkelerin yabancı sermaye çekme potansiyelleri ile ilgili analizler yapılarak ülke sıralamaları yapılmıştır. Türkiye’nin yatırım ortamı olarak dünya genelinde sıralaması yapılmış ve cezbedici özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Türkiye’nin yabancı yatırımcıya bakış açısı getirilen değişiklikler ve değişen kanunlar ile hukuksal yönden irdelenmiştir. İkincisi ise son dönemde özellikle kanunlarda yapılan değişiklikler ile yabancı yatırımlardan büyük ölçüde pay alan gayrimenkul sektörüdür. Bu bağlamda dünya genelinde ve özellikle Avrupa ülkelerinde gayrimenkul sektörünün yıllar itibari ile olgunlaşması gözden geçirilerek, Türkiye’ ye giriş şekilleri ne nedenleri sorgulanmaya çalışılmıştır. Gayrimenkul sektörü alt segmentler bazında ayrıştırılarak yatırımcının sektörel eğilim profili ortaya konmuştur.
Today, the scarcity of capital required to be shared by many countries. Foreign capital, to begin to be appreciated every day of his contributions to the development of national economy and countries because of a much more attractive today in order to increase the share of foreign capital, they prepare the conditions. Turkey, like other developing countries with foreign capital investment channel, is trying to get the share of foreign direct investment. For the transformation of an economy that can compete at the global level of the Turkish economy, foreign direct investment plays an important role today. Real estate sector in Turkey is an important development in recent years. Real estate sector is increasingly gaining an international character, consists of regular residential and commercial real estate markets. According to this, domestic and foreign actor’s investments in real estate sector has expanded. In this context, foreign direct investment in Turkey and especially in Istanbul has become one of the most important sectors of real estate investments.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Gayrimenkul yatırımları, Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, Real estate investment, Foreıng direct investment
Alıntı