Poli(n-izopropilakrilamid) Ağyapi-lineer Polimer Ve Çözücü Sistemlerinin Termodinamik Analizi

dc.contributor.advisor Okay, Oğuz tr_TR
dc.contributor.author Gündoğan, Nermin tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-01T07:46:51Z
dc.date.available 2015-12-01T07:46:51Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract In the present work, a detailed thermodynamic analysis of the (quasi)ternary system consisting of poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPA) network, linear polymer, and solvent (water) was carried out. The classical Flory-Huggins theory was used to derive the equations for the free energy of the system as well as the chemical potential of the components. The chemical potential equations describing the thermodynamic equilibrium condition of the system was solved to calculate the following parameters; 1)Volume of PNIPA gel in linear polymer solutions. 2)Distribution parameter of the linear polymer between the inside and outside of the gel phase. For these calculations, the required values of the interaction parameters were taken to be very close to the typical experimental parameters reported in the literature. General results were obtained illustrating the effects of the temperature of the system, the extent of the interactions between the linear polymer-water, and the linear polymer-PNIPA on the gel volume, the molecular weight of the linear polymer and the charge density of PNIPA gels. The calculation results indicated that PNIPA gels exhibit reentrant phase transition in polymer solutions. In such a transition, the gel first collapses then reswells if a particular external parameter such as the linear polymer concentration is continuously varied. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışma kapsamında, PNİPA jellerinin polimer çözeltileri içindeki davranışlarının anlaşılması için PNİPA ağyapı, lineer polimer ve çözücüden oluşan tersiyer sistemlerin detaylı bir termodinamik analizi yapılmıştır. Flory-Huggins teorisi kullanılarak, PNİPA ağyapı- lineer polimer- çözücü komponentlerinden oluşan iki fazlı sistemdeki serbest enerji ve ayrıca kimyasal potansiyel değişimlerini veren denklemler türetilmiştir. Sistemde şişmenin dengeye ulaştığı an için, kimyasal potansiyel denklemleri çözülerek, PNİPA jellerinin polimer çözeltileri içindeki davranışlarını belirleyen parametreler hesaplanmıştır; 1) PNİPA jelindeki hacim değişmeleri. 2) Lineer polimer moleküllerinin jelin içindeki ve dışındaki çözeltide dağılım katsayısı. Bu değerlerin hesaplanması için gerekli PNİPA-çözücü, PNİPA-lineer polimer ve çözücü-lineer polimer etkileşim parametreleri, literatürde verilen deneysel çalışmalardaki değerlere çok yakın seçilmiştir. PNİPA jelinin lineer polimer çözeltileri içindeki faz geçişlerine ait teorik sonuçlar, tersiyer sistem üzerine sıcaklığın, lineer polimerin molekül ağırlığının, sistemin bileşenleri arasındaki etkileşimlerin ve ayrıca polimer ağyapı içindeki iyonik grupların oluşturduğu etkiler incelenerek elde edilmiştir. Teorik hesaplar sonucunda, dış uyarımlar karşısında (örneğin; dış çözeltideki lineer polimer konsantrasyonu) PNİPA jelinin şişmiş halden büzülmüş hale ve daha sonra tekrar şişmiş hale geçerek reentrant faz geçişi gösterdiği tespit edildi ve bu geçişin gözlenmesi için gerekli koşullar tersiyer sistemin bileşenleri arasındaki etkileşim parametrelerine bağlı olarak belirlendi. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10710
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject poly(N-isopropylacrylamide) gel tr_TR
dc.subject Flory-Huggins theory tr_TR
dc.subject swelling in ternary systems tr_TR
dc.subject reentrant phase transition tr_TR
dc.subject linear polymer distribution parameter tr_TR
dc.subject poly(N-izopropilakrilamid) jeli en_US
dc.subject Flory-Huggins teorisi en_US
dc.subject tersiyer sistemlerde şişme en_US
dc.subject reentrant faz geçişi en_US
dc.subject lineer polimerin dağılım parametresi en_US
dc.title Poli(n-izopropilakrilamid) Ağyapi-lineer Polimer Ve Çözücü Sistemlerinin Termodinamik Analizi tr_TR
dc.title.alternative Thermodynamıc Analysıs Of Poly(n-ısopropylacrylamıde) Network-lınear Polymer -solvent Systems en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
632.pdf
Boyut:
2.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama