Uluslararası Yapı Ortak Girişimlerinde Risk Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Duman, Faruk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İçerik olarak bu çalışmada inşaat sektörü ve inşaat firmaları için risk yönetimi analiz edilerek etkili risk faktörlerine karşılık yönetim önlemleri tanımlanmaktadır. Çalışmanın odak noktası, uluslararası yapı ortak girişimlerinin oluşturulmasındaki temel stratejik yaklaşımların ve bu ortak girişim projeleri sırasında ortaya çıkan risk faktörlerinin tanımlanması sırasında alınması gerekli yönetim önlemlerinin anlatılmasıdır. Belirlenen risk faktörleri aynı zamanda alt başlıklar altında incelenmektedir. Seçilen risk faktörleri öncelikle üç ana başlık altında toplanmaktadır: 1) içsel risk gurubu, 2) projeye özel risk gurubu, 3) dışsal risk gurubu. Belirtilen risk guruplarındaki faktörler daha sonra projenin 1)başlama 2)operasyon 3)teslim aşamalarında da ele alınmakta ve incelenmektedir.
To introduce the content of the study, the thesis identifies risk factors and some management measurements to that factors and finally some analysis for construction industry and construction firms. The focus of the study is identifying and explaining the basic formation of the risk factors as organizing strategic approaches to form an international construction joint venture and some managerial measurements according to these factors. Mentioned risk factors are studied with their sub-titles. Chosen risk factors are primarily grouped as 1) internal risk groups, 2) project- specific risk group and 3) external risk group. Then the same risk factors are grouped according to the project phase as 1) start-up phase 2) operation phase 3) dismantle phase.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Risk faktörleri, uluslararası yapı ortak girişimleri, Risk factors, international construction joint ventures
Alıntı