Yeni Gemi İnşaatında Kalite Güvence Sistemi Modeli Olarak Iso 9001

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güçer, Sema
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, kalite kavramının sanayi içinde basit bir kelimeden matematiksel olarak ifade edilebilen ve ölçülebilen bir büyüklük haline gelişinin yanısıra, üretimde ‘müşteri memnuniyeti’ kavramına açıklık getirilmiş, uluslararası geçerliliği olan ve üretim tipine göre değişen ISO 9001, 9002 veya 9003 ‘Kalite Güvence Sistemi Modeli Standartları’nın doğru uygulanmasıyla alınan belgenin firma başarısı için ne ifade ettiği ve hangi kapıları açtığı sorularına cevap aranmıştır. Ayrıca, yeni gemi inşaatı yapan bir tersanede bir kalite kalite güvence sistemine ihtiyaç duyulmasının sebepleri, literatür araştırmaları, yurt dışında bir teknik gezi sırasında görüşülen iki tersane ve Germanischer Lloyd yetkililerinin fikir ve tecrübelerinden faydalanılarak ortaya konulmuş ve Tuzla bölgesinde bu konu üzerinde çalışan bazı tersanelerin görüşlerine yer verilmiştir.
This thesis describes the change of the quality concept from a simple word to a quantity which can be identified and measured mathematically and explains the ‘Customer satisfaction’ based production. Also, the certifications which have international validity and can be taken by real implementation of the ISO 9001, 9002 or 9003 International Quality Assurance System Models (depending on production method) are analysed and the answer of why a newbuilding shipyard has to work through a quality assurance system model is tried to be given by literature research and conversation notes of the Germanischer Lloyd and two abroad shipyards which have ISO 9001 certification. In addition, the opinions of shipyards around Tuzla which are trying to practice a quality assurance system were given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Yeni Gemi İnşaatı, ISO 9001, New Ship Building, ISO 9001
Alıntı