Toplu Konutlara Karşı Kişiye Özel Tasarlanan Ev

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-11
Yazarlar
Över, Onat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bugün içinde oturduğumuz ve bize en uygun, hayallerimizdeki ev olarak sunulan ev; belirli inşaat teknikleri ve malzemelerinin beraberinde getirdiği sınırlar ve imkânlar içerisinde inşa edilebilmekte, kullanıcı ile fiziksel yapı olarak evin etkileşimi ancak sahip olunan objeler bağlamında gerçekleştirilebilmektedir. Bugün kullanılan yapım sistemleri ve yapı malzemeleri, kapitalist sistem piyasasında rant çevrelerinin ve spekülasyon odaklarının, kişinin ihtiyaçlarını karşılamayan evi değiştirmesi ve yeni bir arz oluşturması odaklı pazarlama stratejisinin baskısı ile yerlerini yeni ve olasılıklara daha açık malzemelere bırakmakta direnmektedirler. Genel kullanıcının gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlanan, mekansal bölüntüleri ve fonksiyon şemaları birkaç farklı tipin birbirini tekrarlamasından meydana gelen toplu konut tipolojilerinin, insanın zamana bağlı olarak değişen ve kişiye göre farklılık gösteren ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir. Ev kavramının öncelikle var olan somut yapıdan çok var oluşsal, psikolojik ve sosyolojik bir olgu olduğunu kabul ediyorsak, öncelikle içerisinde yaşayacak insanların psikolojik ve sosyolojik altyapıları araştırılmalı, bu tarama sonucunda kullanıcısına uygun ve içerisinde oturacak kişiye özel mekansal çözümler üretilmelidir.
Today, the house which we live in, which is presented us as the house of our dreams can be constructed within the boundaries of construction techniques and materials and the connection between the space and its user can only be established in the level of owned objects such as furniture. The construction techniques and materials that we use today are resisting to change and to be transformed to new and high-performance materials which can lead architecture to more flexible designs, in the context of capitalist market and stakeholders which are obtaining benefit by the pressure of the marketing strategies, on the basis of change of the house when it is not fulfilling the needs of its user. The mass housing typologies and the planning strategies which are based on the needs of a general user profile can not fulfill the needs of its user which are changing by the time and by the new century. If we say that the house is more a psychological and sociological matter than the physically constructed object, we first have to analyze the psychology and the sociological background of its specific user and after mapping this background profile we have to create specific spaces which are fulfilling the needs of their specific users.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Varlık, mekan, toplu konut, kişiye özel tasarım, kişisel mekan, esneklik, açık ev, Being, space, mass housing, designing for a specific user, personal space, flexibility, open house
Alıntı