Planda Düzensiz Yapıların Deprem Yönetmeliğine Göre İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erol, Oğuzhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, deprem yüklerinin yapılar üzerindeki etkisi hakkında bilgiler verilmiş, depreme dayanıklı yapı tasarımı, mimari ve taşıyıcı sistem düzenlenmesi başlıkları altında açıklanmıştır. Deprem yönetmeliğimizin taşıyıcı sistem düzensizliklerine bakışı ve düzensiz yapılara karşı getirdiği şartlar incelenmiştir. Bu düzensizlik durumlarından Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 1997’de A1, A2 ve A3 türü düzensizlikler olarak tanımlanmış, planda düzensizlik içeren üç ayrı yapı örneği SAP90 Yapı Analizi Programı yardımı ile analiz edilmiştir. Burulma Düzensizliği (A1) içeren yapı örneği Yönetmeliğimizin öngördüğü şartlar analizlerde gözönüne alınarak Eşdeğer Deprem Yükü ve Mod Birleştirme yöntemlerine göre çözülmüş, böylece mevcut düzensizliğin hangi yöntemle daha iyi temsil edildiği araştırılmıştır. Diğer iki düzensizlik durumu ( A2 ve A3 ) için, ele alınan örnekler, yapıların döşemelerinin rijit diyafram davranışı yaptığı kabulüne ve yapmadığı duruma göre analiz edilip, her iki çözüm birbiriyle kıyaslanarak Yönetmelik’in öngördüğü hesap biçiminin gerekliliği incelenmiştir.
The thesis deals with the irregularities in structural systems where a special attention is paid to the irregularities in plan. The definition of irregular structures is given by considering National Earthquake Code 1997. After a detailed discussion of the behaviour of irregular structures under earthquake loads, three typical examples are presented. The first example that has torsional irregularity in plan is analysed by using the SAP90 program. The analysis is carried out by applying Equivalent Static Load Method and Superposition of Modes Method according to National Earthquake Code 1997. By comparing two methods Equivalent Static Load Method get bigger total shear force and internal forces than the other method. The second one is a building that has a large opening in its diaphragm. The third one is an L-shaped building. In the last two examples the diaphragms of the structures both considered as rigid-diaphragms and not. In the second consideration the total shear force and bending moment get lower values. Additionally, stresses that occur in the diaphragms because of earthquake forces are checked.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Düzensiz yapılar, Deprem Yönetmeliği, Burulma, Irregular structures, National Earthquake Code, Torsion
Alıntı