Atık Aktifleştirilmiş Ağartma Toprağının Biyodizel Üretiminde Değerlendirilmesi Ve Optimizasyonu

dc.contributor.advisor Tüter, Melek tr_TR
dc.contributor.author Gül, Ömer Faruk tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-29T15:45:45Z
dc.date.available 2015-05-29T15:45:45Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bitkisel yağların, gıda amaçlı kullanımlarının yanı sıra, farklı amaçlarla kullanılan ve farklı proseslerle üretilen çeşitli türevleri mevcuttur. Yağ kimyasallarının önemi gitgide artan bir uygulaması da alternatif dizel yakıtlarıdır. Bitkisel yağların alkoliz reaksiyonu sonucu elde edilen Biyodizel, temiz, yerel olarak üretilebilen ve tükenmeyen bir enerji kaynağı olarak gelecek vaadetmektedir. Bu çalışmada, bir yemeklik yağ rafinasyon prosesinde, ağartma işlemi atığı olarak açığa çıkan Aktive Ağartma Toprağının tutmuş olduğu yağ biyodizel üretimi için hammadde olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada önce Atık Aktive Ağartma Toprağı Yağı-Metanol alkoliz reaksiyonu için uygun katalizör tespit edilmiş daha sonra alkoliz reaksiyonuna etki eden sıcaklık, katalizör miktarı ve yağ/alkol mol oranları için uygun koşullar tespit edilmiştir. Alkoliz reaksiyonu için NaOH’in uygun katalizör olduğu ve bu katalizörle gerçekleştirilen alkoliz reaksiyonları sonucunda uygun yağ/alkol mol oranı 1/6, sıcaklık 600C ve katalizör/nötr yağ oranı 0.017 olarak tespit edilmiştir. Bütün reaksiyonlar hekzan ortamında yürütülmüştür Çalışmada ayrıca alkoliz reaksiyonuna etki eden parametreler istatistiksel açıdan incelenmiş ve Tepki-Yüzey Metodolojisi ile bu parametrelerin optimizasyonu yapılmıştır. Bu yönteme göre 30 dakikalık alkoliz reaksiyonu sonucunda elde edilebilecek maksimum metil ester içeriği ağırlıkça % 85.3 olarak, kritik reaksiyon koşulları 57.8 0C sıcaklık, 1/6.3 yağ/metanol mol oranı ve 0.019 katalizör/ nötr yağ ağırlık oranı olarak bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Besides their usage in the food industry, vegetable oils have various derivatives with different application areas which are produced by a variety of methods. One of oleochemical application whose importance has been growing is alternative diesel fuel. Biodiesel, produced by the result of alcoholysis reaction of vegetable oils holds promise as a clean, renewable energy source that can be produced domestically. In this study, the waste oil adsorbed on an adsorbant called activated bleaching earth, which is waste material in a cooking oil refining process, is evaluated as a raw material for biodiesel production. Before the study,The suitable catalysts is determined for the alcoholysis reaction of waste bleaching earth and methanol and then suitable conditions for temperature,catalyst amount and the molar ratio of oil/alcohol which affects the alcoholysis reaction,are determined.NaOH is determined as suitable catalyst and the conditions most suitable for alcoholysis reaction in the presence of this catalyst were found to be 0,017 catalyst/ nötr oil weight ratio, 60 oC and 1:6 oil/alcohol molar ratio. All reactions were done in the presence of n-hexane In the second part of the study, optimization method, Response Surface Methodology was employed to evaluate the effects of parameters which are catalyst amount, oil/alcohol molar ratio and temperature on alcoholysis. Based on Response Surface Methodology, the critical synthesis conditions for 30 min. reaction time giving the maximum %85,3 methyl ester content were determined as follows; temperature: 57,8 0C, catalyst/ nötr oil weight ratio: 0.019 and oil/methanol molar ratio:1 /6.3. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3781
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Biyodizel tr_TR
dc.subject atık aktifleştirilmiş ağartma toprağı tr_TR
dc.subject alkoliz tr_TR
dc.subject Biodiesel en_US
dc.subject Waste Activated Bleaching Earth en_US
dc.subject alcoholysis en_US
dc.title Atık Aktifleştirilmiş Ağartma Toprağının Biyodizel Üretiminde Değerlendirilmesi Ve Optimizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Optimization & Utilization Of Waste Activated Bleaching Earth In Biodiesel Production en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3386.pdf
Boyut:
1.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama