Türkiye’de Ve Dünyada Bilim Ve Teknoloji Politikaları Ve Ulaştırma Kesimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Parker, Ahmet Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada ulaştırma bilim ve teknoloji politikaları incelendi. Türkiye’de ve dünyada bilim ve teknoloji politikaları kısaca tartışıldı. Dünyada ulaştırma ile ilgili bilim ve teknoloji politikaları çeşitli ülkeler için analiz edildi. Teknoloji yeniliği politikası gibi ulaştırma teknoloji politikaları daha detaylı incelendi. Dünyada ve Avrupa Birliği’nde sürdürülebilir ulaştırma politikalarından bahsedildi. Türkiye’nin ulaştırma bilim ve teknoloji politikaları detaylı olarak tartışıldı. Türkiye’nin sürdürülebilir ulaştırma politikaları açıklandı. Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısının ulaştırma ile ilişkisi incelendi. Türkiye’nin ulaştırma bilim ve teknoloji politikaları Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile kıyaslandı. Daha iyi bir ulaştırma sistemine sahip olması için Türkiye’nin izlemesi gereken ulaştırma bilim ve teknoloji politikaları açıklandı.
In this study transport science and technology policies are examined. Science and technology policies in Turkey and in the world are briefly discussed. Science and technology policies about transport in the world are analyzed for various countries. Transport technology policies like technology innovation policy are examined in more detail. Sustainable transport policies in the world and in European Union are analyzed. Turkey’s transport science and technology policies are discussed in detail. Turkey’s sustainable transport policies are explained. Turkish National Information Infrastructure’s relation with transport is examined. Turkey’s transport science and technology policies are compared with European Union and United States of America. Transport science and technology policies that Turkey should follow to have a better transport system are explained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Ulaştırma. Ulaşım. Bilim ve Teknoloji Politikaları. Teknoloji Yeniliği Politikası. Sürdürülebilir Ulaştırma Politikaları. Türkiye. Dünya., Transport. Transportation. Science and Technology Policies. Technology Innovation Policy. Sustainable Transport Policies. Turkey. World.
Alıntı