Sınırötesi İşbirliği Ve Yerel Yönetimlerde Kurumsal Kapasite Sorunları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özgen, Ceren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma yerel kalkınma sürecinde sınırötesi işbirlilerinin rolünü ve yerel yönetimlerin kalıcı işbirlikleri geliştirmeleri için gerekli olan kurumsal kapasite yaratımının önünündeki problemleri tartışmaktadır. Bu durumda, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği göz önünde bulundurularak, yerel yönetimlerin mekansal örgütlenmesinde karşılaşılan engeller açıklanmaktadır. Yerel yönetimlerin bu süreçteki farkındalıklarını ve mevcut yerel kapasitelerini sorgulamak amacıyla Ege Denizi boyunca Yunanistan sınırına komşu 6 ilde bir saha çalışması yapılmıştır. Sonuçlar, yerel yönetimlerin merkezi hükümetle arasındaki bilgi kanallarında ciddi tıkanıkların olduğuna, yerel yönetimlerin yetişmiş insan gücü kısıtı ve teknoloji kullanımının yetersizlikleri nedeniyle kurumsal işbirliklerini sürdürmede zorluklar yaşadığına işaret etmektedir.
This study discusses the role of cross-border cooperation in the local development process and the institutional capacity problems of the local authorities for enduring cooperation. The administrative obstacles to territorial networking and the importance of institutional capacities in sustaining cross-border cooperation are explained in reference to European Union integration efforts of Turkey. In this respect a field study questioning the local capacities and awareness of local authorities has been conducted in six provinces along the Aegean coast bordering Greece. The findings point out that there are serious congestions through the information channels between central-local governments. In addition, local authorities are experiencing difficulties to execute their territorial networks due to the lack of qualified human resources and lack of technology integration.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Avrupa Birliği, sınırötesi işbirliği, yerel yönetimler, kurumsal kapasite, European Union, cross-border cooperation, local authorities, institutional capacity
Alıntı