Teke Yöresi Yörük Türkmen Müzik Kültüründe Yerel Çok Seslilik Özellikleri

dc.contributor.advisor Parlak, Erol tr_TR
dc.contributor.author Ayyıldız, Sinan tr_TR
dc.contributor.authorID 331913 tr_TR
dc.contributor.department Türk Müziği tr_TR
dc.contributor.department Turkish Music  en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-19T12:07:00Z
dc.date.available 2017-01-19T12:07:00Z
dc.date.issued 2013
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013 en_US
dc.description.abstract Anadolu'nun Güneybatı bölümünde yer alan Teke Yöresi, Yörük Türkmen topluluklarının şekillendirdiği bir kültüre sahiptir. Anadolu'ya göç eden göçebe toplulukları yüksek ve uçtaki noktalara yerleşmişlerdir. 16. yüzyıldan başlayarak Osmanlı Devlet politikasındaki değişiklik sonucu iskan etmeye zorlanmışlar bu politikaların sosyal kültürel ve de ekonomik sonuçları olmuştur. devlet mekanizmasından kopuk yaşama eğilimi olan bu topluluklar kültürel olarak kapalı yapıda kalmışlardır. Böylece yakın zamana kadar Yörük kültürü çevre kültürlerle ciddi bir kültürel alışveriş gerçekleştirmemiş; kendine has özelliklere sahip olmuştur. Bunların başında da yöre müziğinde bulunan çok seslilik unsurları gelmiştir. ?Teke Yöresi Yörük Türkmen Müziğinde Yerel Çok seslilik Özellikleri? isimli çalışmamız bu konu üzerinde yeterince çalışılmamış olmasından dolayı tercih edilmiştir. Yörüklerin geleneksel yaşam biçimi göçebe yaşamdır. Her ne kadar bugün hemen hemen tamamı yerleşik hayata geçmiş olsalar da kültürel hayat tamamen göçebe kültürün izlerini taşımaktadır. Göçebe kültür yöredeki müzik dağarından enstrümanların morfolojik yapılarına kadar yöredeki müzikle ilgili unsurlarda belirleyici olmuştur. Bu nedenle kültürel hayatı etkileyen bu yaşam biçimi de konumuz açısından önem taşıdığından irdelenmiş ve bazı sonuçlara varılmıştır. Dünyada belirli etnisiteye yönelik yapılan çok seslilik araştırmalarında geçen terimler metotlar ve kavramlar incelenmiştir. Buradan çok sesliliğin farklı unsurlardan oluştuğu görülmüştür. Bu unsurlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Türkiye'de halk müziği içinde var olan çok sesli yapıları inceleyen çalışmalar da özet olarak verilmiştir. Yörük Türkmen Müziği ses sistemi , usul ve müzik türleri bakımından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca bu müziğin hangi ortamlarda yapıldığı, öğrenildiği ve nasıl yayıldığı ile ilgili veriler ve sonuçlar verilmiştir. Bir çok eser notaya alınmış ve çok seslilik yönünden incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ve öneriler çalışmanın sonunda sıralanmıştır. Bu çalışma ile hedeflenen; yöredeki çok seslilik unsurlarını tespit ve analiz etmektir. Özellikle bu çalışmadan elde edilen sonuçların modernite kavramının ülkemizi etkilediği zamanlardan bu yana tartışıla gelen çok seslilik tartışmalarına katkıda bulunması, konu ile ilgili çalışma yapacak icracı ve araştırmacılar için güvenli bir kaynak oluşturması çalışmanın temel amaçlarından birisidir. tr_TR
dc.description.abstract The region in which takes part South-west of Anatolia has a culture which is shaped by Nomadic Turcoman (Turkman) communities. Nomadic communities who migrated to Anatolia settled in the high and far points because of the tendency detached from the state mechanism. As a result of alteration of Ottoman Empire policies ,beginning from 16th century, they forced for immigrating and this policies had social, cultural and economic results. These communities , which sloped to disconnect from the government, stayed in a closed form. And so, they haven?t been affected seriously from neighbor cultures until recent times and they have had their own specialty. Their music has characteristic properties. Then first things of all these properties are elements of polyphony which found in regional music. Because of that, as a topic "Authentic Polyphonic Properties of Yoruk Turkman Music Culture in Teke Region" sufficiently had studied was chosen. The traditional living style of nomad people is nomadic life. However ,even almost all of these people are living a settled life in our times , their cultural life has impression of migrating life. Because its importance for our subject at which we study , we examined the living style which effects the cultural life , from regional repertory , to the morphological structure of instrument , and we reach some important results . The polyphony in Yoruk Turkman music culture has has all of polyphonic family except overlapping polyphony. Drone, paralellism and chordal polyphony are main polyphonic properties of Yoruk Turkman music. Ostinato and some simple contrapuantal polyphonic features can be seen in this study. The terms , methods and concepts , mentioned in the polyphony researches that done intended for a particular ethnicity are examined. So it?s seen that polyphony consists of different elements. These elements was examined in detail. The purpose of this research is primarily, identify and analyze the elements of polyphony in Yoruk Turkman music culture; finally create a a reliable source for researchers are going to study in Yoruk Turkman music. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12623
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Halk Bilimi (Folklor) tr_TR
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Bağlama tr_TR
dc.subject Göçebe sanatı tr_TR
dc.subject Göçebelik tr_TR
dc.subject Müzik kültürü tr_TR
dc.subject Teke yöresi tr_TR
dc.subject Türkmenler tr_TR
dc.subject Yörükler tr_TR
dc.subject Çokseslilik tr_TR
dc.subject Folklore en_US
dc.subject Music en_US
dc.subject Bağlama en_US
dc.subject Nomadic ar en_US
dc.subject Nomadic life en_US
dc.subject Music culture en_US
dc.subject Teke region en_US
dc.subject Turkomans en_US
dc.subject Yörüks en_US
dc.subject Polyphony en_US
dc.title Teke Yöresi Yörük Türkmen Müzik Kültüründe Yerel Çok Seslilik Özellikleri tr_TR
dc.title.alternative Authentic Polyphonic Properties Of Yoruk-turkman Music Culture In Teke Region (south West Anatolia) en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
415061008.pdf
Boyut:
12.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama