Gayrimenkul Değerlemesi, Maliyet Yaklaşımına Dayalı Bina Değer Tahmin Yöntemi Ve İstanbul İli İçin Bir Uygulama

dc.contributor.advisor Erişkon, Akın tr_TR
dc.contributor.author Gemici, Şükrü Arıkan tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-10-28 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:29:24Z
dc.date.available 2015-07-03T11:29:24Z
dc.date.issued 2008-11-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada ilk etapta, değerlemeye konu olan inşaat ilk yatırım maliyeti içindeki giderler Burkhardt sistematiği çerçevesinde incelenmiş; bu giderlerin değerleme hesaplarına yansıtılması konusunda resmi kurumlar ve çeşitli meslek odaları tarafından yayımlanan asgari oranlar araştırılmıştır. Daha sonra arsa değeri tespitine yönelik iki aşamalı, karşılaştırmaya dayalı bir yöntem üzerinde durulmuştur. İlk aşamada kıymet takdir komisyonları tarafından belirlenen arsa rayiç bedelleri kullanılarak İstanbul ili genelinde sokak değer haritası çıkarılmıştır. Daha sonra sokak değer katsayısı belli olan arsanın konumundan dolayı sahip olduğu değerin tespiti (şerefiye) için bir puanlama sisteminin kullanılması öngörülmüştür. Ülkemizdeki mevcut konut pazarına bakıldığında, konutların genellikle eski olduğu ve bu yüzden fiziksel yıpranmanın yanında fonksiyonel ve sosyo-ekonomik yıpranmanın da bina değerine etkidiği; sonuçların objektifliği açısından fonksiyonel ve sosyo-ekonomik yıpranmaların da sayısallaştırılması üzerinde çalışmalar yapılabileceği düşünülmektedir. Araştırmalar sonucu, arsa rayiç bedellerinin sübjektif etkilere maruz kalması sonucu düşük çıkması ve bölge sınırları içinde kalan bütün parsellerin aynı değerde olduğunun kabûl edilmesi sonucunda bu değerlerin sadece karşılaştırmada kullanılabileceği, karşılaştırmada da 2008 yılı değerlerinin 2006 yılına göre sonuç verdiği, güncel bir karşılaştırma için ya arsa rayiç bedel tespitinin her sene tekrarlanması, ya da senelik artışın her bölgenin kendi piyasa koşulundaki değişime göre yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, construction initial cost of investment expenses were examined within the framework of Burkhardt systematic; minimum rates published by official institutions and professional chambers constituted the basis to reflect these expenses upon appraisal calculations. Furthermore, a comparative two-staged method was used for land value determination. Firstly, land market values that are published by valuation commissions every four years were provided by all towns of Istanbul and a value map of streets was created. Secondly, a marking system was used to determine the value of land, with a published street value coefficient because of its location. Having examined the Turkish housing market, it is observed that houses are generally old and in addition to physical depreciation, functional and socio-economic depreciation play a role in determining building values. Publications by Turkish official institutions base their depreciation rate calculations on physical depreciation. This shows that there is need for new studies that focus on digitizing other depreciation types for objectivity of the results. Research results show that land market values are exposed to subjective effects and might be lower. Besides, values are determined on district or street level and any real estate within the borders receives the same value and can only be used for comparison purposes. When used for comparison, 2008 values were based on 2006 values, which emphasizes the requirement that for an up-to-date comparison, either market value determination takes place every year or yearly correction rates are determined based on the market changes of each district. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6773
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Gayrimenkul Değerlemesi tr_TR
dc.subject Maliyet Yaklaşımı tr_TR
dc.subject Real Estate Appraisal en_US
dc.subject The Cost Approach en_US
dc.title Gayrimenkul Değerlemesi, Maliyet Yaklaşımına Dayalı Bina Değer Tahmin Yöntemi Ve İstanbul İli İçin Bir Uygulama tr_TR
dc.title.alternative Real Estate Appraisal, Building Value Forecast Method Based On Cost Approach And An Application For The City Of Istanbul en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8936.pdf
Boyut:
4.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama