Metal Enjeksiyon Tezgâhına Ergimiş Metal Besleme Robotu Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yalçınkaya, Servet Timuçin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu projede, basınçlı döküm üretim yöntemlerinden olan kalıcı kalıba metal enjeksiyona ergimiş metalin beslenmesinden bahsedilecektir. Robotlar, içinde bulundukları proseste üstlerine düşen görevi hatasız denebilecek şekilde pratiğe döktükleri ve üretim sürelerini minimize ederek kaliteyi arttırmak adına ortaya koydukları katkılardan dolayı sanayicilerin vazgeçilmezi haline gelmektedir. Çalışmada, ergimiş alüminyumu pota içerisinden pres haznesine iletecek, 4 kg. ergimiş metal taşıma kapasiteli bir otomatik besleme robotu tasarlanacaktır. Çalışmaya literatür girişiyle başlanacak, metal enjeksiyon yönteminin özellikleri, kullanılan makine, teçhizat ve otomatik besleme robotunun modellenme adımları açıklanarak, maliyet analizi ve karlılığı ortaya konularak emsalleri ile karşılaştırılacaktır. Tüm bu verilere dayanılarak sistemin çeşitliliğinin değerlendirilmesi ve uygulanabilirliği hakkında yorumlar yapılacaktır.
In this project, you will find a study about how melted metal is feeded in metal injection process. Which is one of the pressure casting methods. Robots, are equipments which are highly preferred by industrialist because of their high-performance abilities in casting processes and helps to minimize the cycle time. In this study, an automatic feeding robot with the 4 kg carrying capacity will be designed to transport the melted metal from the furnace to the press reservoir. The study will be started with literature entrance, features of the metal injection method, machines used, equipments, steps of how the automatic feeding robot modeled will be explained, cast analysis and the profits of it will be showed. According to all these datum, evaluation and usability of the system’s varieties will be commented
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Metal Enjeksiyon, Otomatik Kepçe, Besleme Ünitesi, Metal Injections, Feeding Unit, Automatic Ladle
Alıntı