Düz Bir Kanal İçerisinde Bir Çember Yayı Boyunca Basit Harmonik Harekete Zorlanan Silindirin Meydana Getirdiği Akış

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Koyun, Erim
Çelik, Bayram
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Harmonik harekete zorlanan bir küt cismin meydana getirdiği girdap dinamiğinin bir kanal içerisindeki ısı transferi ve karıştırmayı hızlandırdığı bilinmektedir. Literatürde yer alan çalışmalarda, silindirin akışa dik veya kendi ekseni etrafında salındığı durumlar incelenmiştir. Biz bu çalışmada literatürdekilerden daha etkin olabileceğini düşündüğümüz bir silindir hareket mekanizması öneriyoruz. Bu çalışma kapsamında, bir çember yayı üzerinde salınım yapmakta olan silindir ve bu hareketin meydana getirdiği girdap dinamiği keyfi Lagrangian Eulerian formulasyonuna dayalı bir Navier-Stokes çözücüsü kullanılarak incelenmektedir.
It is known that vortex dynamics resulted from a cylinder subjected to a forced harmonic oscillation can enhance heat transfer and mixing in a channel. The studies available in literature are about the cylinder, which is subjected to transverse or rotational oscillations. Apart from the studies, we propose a mechanism for cylinder movement which can be more efficient. Hereby, a cylinder oscillating along a circular arc and the vortex dynamics resulted from the oscillation are investigated using a Navier-Stokes solver based on arbitrary Lagrangian-Eulerian formulation.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı