Askeri Ve Sivil Gemi İnşa Sürecinde, Test Ve Kabul Faaliyetlerinin Planlaması Ve Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-03-09
Yazarlar
Fulser, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüz dünyasında, gelişen teknoloji ve üretim teknikleri sayesinde deniz platformlarının imalat yapıları ve performans kriterleri geçmiş platformlar ile karşılaştırıldığında büyük ölçüde değişim geçirmiştir. Bu büyük değişim sonucu üretici firmalar denizcilik pazarında daha iyi pay alabilme kaygısı ile dikkatlerini daha kaliteli, kurumsal ve güvenilir şekilde gemi inşa etme üzerine çevirmiş bulunmaktadırlar. Askeri ve sivil gemi inşa faaliyetlerinde bu büyük rekabetin en kritik konusu ise test ve tecrübe faaliyetleridir. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının ve Savunma Sanayii Müsteşarlığının savunma sanayine verdiği destek ve Türk donanmasının millileşme çalışmalarının sürdüğü bu günlerde tez çalışması gemi üreticilerinin global rekabet ortamında bir adım öne çıkması için kaynak çalışması olmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada, askeri ve sivil gemi inşa projelerinin ikinci aşaması olan üretim süreçlerinde fabrika kabul testleri, liman kabul testleri ve seyir kabul testleri karşılaştırılarak detaylandırılmıştır. Test ve tecrübeler esnasında ortaya çıkabilecek problemler incelenerek optimizasyon önerileri sunulmuştur. Son olarak, askeri ve sivil gemi inşa projeleri teslim süreçleri incelenmiştir.
In todays world, through improving technology and production techniques, marine platforms and manufacturing structures, compared with the performance criteria largely has actually changed previous platforms.As a result of this major change, because of concerning getting a better share of maritime market, manufacturers focused their attentions to the high-quality, reliable, organizational ship building processes. In the military and civilian shipbuilding activities, the most critical issues are test and acceptance activities in this great commercial competition.On nowadays, Republic of Turkey Ministry of National Defense and the Defense Industry Undersecretariat supporting Turkish Defense Industry s for continued work and localising, thesis aims to be a the source work for navy ship manufacturers in global competition. In this thesis the second phase of military and civilian shipbuilding projects is the production phase and in manufacturing phase factory acceptance testing, harbour acceptance testing, sea acceptance testing are being detailed with comparing eachothers. The problems that may arise during the test and experience are examined and optimization suggestions are presented. Finally, the military and civilian shipbuilding projects delivery processes were analyzed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Askeri Gemi İnşaat, Sivil Gemi İnşaat, Optimizasyon, Naval Shipbuilding, Civil Shipbuilding, Optimizations
Alıntı