İş Sağlığı Ve Güvenliği Risklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Modellenmesi – Doğrusal Projeler İçin Karar Destek Sistemi Tasarımı

dc.contributor.advisor Toz, F. Gönül tr_TR
dc.contributor.author Atay, Hasan tr_TR
dc.contributor.department Geomatik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geomathic Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-05-22 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-14T14:10:55Z
dc.date.available 2015-05-14T14:10:55Z
dc.date.issued 2011-05-26 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) risk değerlemeleri ile mekan ilişkisi araştırılarak modellenmiş ve doğrusal inşaat projeleri genelinde petrol boru hattı projeleri özelinde proaktif bir İSG yönetiminin sağlanması için bir karar destek sistemi tasarlanarak, gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; mekanla ilişkili İSG risklerinin, Coğrafi Bilgi Sistemi’ne dayalı bir yaklaşımla, otomatik olarak belirlenmesi ve bu risklerin gerçekleşmesini önlemek veya etkisini azaltmak için azaltıcı önlemler önerilmesini sağlayarak boru hattı projelerinde sahada görev yapan mühendis ve teknik elemanlara yardımcı olacak bir yaklaşım geliştirmektir. Geliştirilen sistem, mekansal veriler ile İSG verilerinin web tabanlı bir ortamda bütünleştirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede, İSG açısından riskli yerler otomatik olarak belirlenmekte ve harita üzerinde risk skorlarına göre grafikleştirilmektedir. Bunun yanı sıra bu tehlikeli alanlarda iş kazalarının gerçekleşmesini önlemek için alınması gereken tedbirler sistem tarafından kullanıcıya sunulmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda; CBS teknolojisinin mekanla ilişkili İSG risklerinin otomatik olarak belirlenmesinde kullanılabilecek uygun bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sistem web tabanlı yapısı ile uzaktan erişim ve kontrolu sağlamakta bu sayede dağınık coğrafyalarda gerçekleştirilen doğrusal projelerde yüksek düzeyde kullanıcıya ulaşmayı olanaklı kılmaktadır. Kullanıcı sayısının artması ve ortamdan bağımsız erişim sayesinde İSG farkındalığının arttırılmasına katkı yapılarak proaktif ve katılımcı bir İSG anlayışının oluşturulacağı değerlendirilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this research study, aims to modelling Health and Safety (H&S) risk assessments and spatial relations and develop a decision support system for proactive H&S management in linear projects with a specific focus on oil pipeline construction projects. The objective of this study is to develop an approach to assist construction engineers and superintendents in (1) automatically identifying geography-related H&S risks at pipeline projects by using a Geographical Information Systems (GIS) based approach and (2) providing necessary mitigation measures for identified risks. The developed system provides integration of spatial and H&S information in a single web-based environment. In this way, the GIS database was queried for potential hazards at specific locations and the work areas that had hazard potential and safety risks were automatically identified and highlighted on the map. Moreover information about mitigation measures was retrieved to take neccessary actions for preventing construction accidents. The results of the study showed that GIS based decision support system integrated spatial and H&S data and GIS technology is a feasible option for identification of geography-related H&S risks automatically. It is anticipated that the system can facilitate an effective H&S management with high-level participation of employees. Since it is a web-based system, it enables remote access and control, which is important for linear projects that have a scattered nature. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1669
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject CBS tr_TR
dc.subject İSG tr_TR
dc.subject Boru Hattı tr_TR
dc.subject Risk Haritası tr_TR
dc.subject GIS en_US
dc.subject H&S en_US
dc.subject Pipeline en_US
dc.subject Risk Map en_US
dc.title İş Sağlığı Ve Güvenliği Risklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Modellenmesi – Doğrusal Projeler İçin Karar Destek Sistemi Tasarımı tr_TR
dc.title.alternative The Occupational Health And Safety Risk Modeling With Geographical Information Systems - Decision Support System Design For Linear Projects en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11527.pdf
Boyut:
3.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama