Balastlı ve balastsız hatlarda betonarme traverslerin kullanımı ve üretiminin irdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2022-06-13
Yazarlar
Selvi, Buğrahan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özet
Tez kapsamında demiryolu inşaatı sektöründe oldukça çok kullanılan yöntemlerden, Rheda, Züblin, Bögl, Stedef, Shinkansen ve Heitkamp yöntemlerinden bahsedilmiştir. Bunlardan Rheda yöntemi ile yapılan bir balastsız hattan balastlı hatta geçiş detayları verilerek geçiş bölgesi özellikleri anlatılmıştır. Sonuç ve öneriler bölümünde ise yeni üretim yöntemleri üzerinde durularak betonarme traverslerle ilgili yeni bilgilerin öğrenilip paylaşılması amaçlandığı belirtilmiştir. Ayrıca balastsız hattan balastlı hatta geçişlerin çok önem arz ettiği ve bu bölgelerin detaylıca anlatıldığı söylenmiştir. Kullanım ömrü dolmuş betonarme traverslerin geri dönüştürülebileceği tekrar hatırlatılmıştır.
Within the scope of the thesis, Rheda, Züblin, Bögl, Stedef, Shinkansen and Heitkamp methods, which are widely used in the railway construction sector, are mentioned. Among them, the transition zone features are explained by giving the details of the transition from a ballasted line to a ballastless line made by Rheda method. In the conclusion and suggestions section, it is stated that it is aimed to learn and share new information about reinforced concrete sleepers by emphasizing new production methods. It has also been said that the transitions from ballastless to ballasted lines are very important and these areas are explained in detail. It has been reminded again that reinforced concrete sleepers whose lifespan has expired can be recycled
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022
Anahtar kelimeler
balastlı hatlar, ballasted lines, balastsız hatlar, unbalasted lines, demiryolları, railways, betonarme traversler, concrete sleeper
Alıntı