Sınırsız Operatör Katsayılı Bir Diferansiyel Operatörün Spektrumu Ve Özdeğerlerinin Sayısının Asimtotik Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Şen, Erdoğan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Biz bu çalışmada yarı-periyodik sınır koşullarına sahip ikinci mertebeden bir diferansiyel operatör için özdeğerlerin ve özdeğerlerin sayısının asimptotik davranışını inceleyeceğiz. İncelediğimiz problem yarı-periyodik sınır koşulları ve sınırsız operatör içermesi bakımından konuyla ilgili diğer çalışmalardan farklıdır. Dolayısıyla daha önce ikinci mertebeden kendine eş diferansiyel operatörlerin spektrumu için elde edilen sonuçların sınır koşulları yarı-periyodik olduğunda da geçerli olup olmadığı sorusu araştırılması gereken bir problemdir.
In this study, we investigate the asymptotic behaviour of number of eigenvalues and asymptotic behaviour of eigenvalues for a second order differential operator with unbounded operator coefficient and with semi-periodic boundary conditions. In this work, the problem that we consider is different from other related works by appearance of semi-periodic boundary conditions and an unbounded operator. It is of interest to know whether the formulas obtained for the spectrum of second order self-adjoint differential operators in previous studies is still true even if the boundary conditions are semi-periodic.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı