Yeni Çözünür Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve Agregasyon Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sevim, Altuğ Mert
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, periferal pozisyonda ve uzun zincirli hekziltiyo grupları bulunduran titanyum merkezli ftalosiyanin sentezlenmiş ve bu molekülden yola çıkarak aksiyel pozisyonda katekol bulunduran ftalosiyanin türevi hazırlanmıştır. Amaçlanan bileşikleri elde etmek için başlangıç maddesi olarak kullanılan 4-hekziltiyo ftalonitril; 4-nitro ftalimid, 4-nitro ftalamid ve 4-nitro ftalonitrilden dört kademede sentezlenmiştir. 2,9,16,23- Tetrahekziltiyoftalosiyaninatotitanyum oksid; 4- hekziltiyo ftalonitrilin n-pentanol içinde üre varlığında titanyumtetraizopropilat ile reaksiyonundan elde edilmiştir. Katekolato-2,9,16,23-(tetrahekziltiyo)ftalosiyaninato titanyum(IV) ise bu oksotitanyum ftalosiyanin türevinden kloroform içerisinde katekol ile geri soğutucu altında kaynatılarak sentezlenmiştir. Elde edilen bileşiklerin agregasyon özellikleri kloroform içerisinde çeşitli konsantrasyonlarda incelenmiştir.
In this study, oxo titanium phthalocyanines substituted with hexylthio groups on peripheral positions and catechol group on axial position have been synthesized. The starting point of these compounds is 4-hexylthio phthalonitrile which is obtained from 4-nitro phthalimid through 4-nitro phthalamid and 4-nitro phthalonitrile steps. Oxotitanium phthalocyanine has been synthesized through the reaction of 4-hexylthio phthalonitrile with titaniumtetraisopropoxide and urea in n-pentanol. Synthesis of the catecholato- 2,9,16,23- (tetrahexylthio)phthalocyaninato titanium(IV) was the second step in the present work. Heating the mixture of this oxotitanium phthalocyanine derivative and catechol in chloroform led to the formation of the catecholato complex. In the last step, these new oxotitanium phthalocyanine derivatives have been investigated for their agregation properties.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Agregasyon, Ftalosiyanin, Ftalonitril, Katekol, Titanyum, Aggregation, Catechol, Phthalocyanine, Phthalonitrile, Titanium
Alıntı