Kimyasal Katkıların Sıva Harçları Üzerindeki Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-25
Yazarlar
Babadağ, Yücel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada sıva ve harç yapımında kullanılan farklı kimyasal katkıların sıva ve harçların üzerindeki etkileri incelenmiştir. Taze ve sertleşmiş harç deneyleri yapılarak deney sonuçları standarda göre değerlendirilmiştir. Katkılar, kimyasal esaslarına göre BYG, H,Y-MFS, BYH, BYG–2 ve BY olarak isimlendirilmiştir. Toplam 6 adet katkılı 1 adet katkısız referans harç olmak üzere 7 adet sıva harcı karışımı yapılmıştır. Standartta belirtildiği gibi; normal, uzatılmış ve 1 saat bekletilmiş karışımlar yapılarak taze harç deneyleri yapılmıştır. Bunun yanında uygulamada olabilecekleri görmek amacıyla 30x30 cm boyutundaki alt betonlara sıva uygulaması yapılarak çatlak gelişimi gözlenmiştir. Daha sonra eğilme-basınç, kılcal su emme, ısıl genleşme, rötre ve yapışma dayanımı tayini deneyleri yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre BYH kodlu katkının düşük rötre, düşük kılcal su emme, düşük ısıl genleşme ve yüksek yapışma dayanımı ile kullanılan katkılar arasında en iyi sonuçları verdiği görülmektedir.
In this research; effects of different types chemical additives, which are used in plaster production, on plasters and mortars are evaluated. Fresh and hardened plaster tests are performed and evaluated based on the relevant standarts. . Properties of six different chemical additives are tested. Admixtures are coded as BYG, H, Y-MFS, BYH, BYG–2 and BY based on their chemical composition. As specified in the standart, normal mix, extended mix and 1 hour waited mix were tested and after that fresh mortar experiments are performed. Totally 7 plaster mixes are used, including a reference mix, without admixture. As specified in the standart, normal mix, extended mix and 1 hour waited mix were tested and after that fresh mortar experiments are performed. On the other hand, plaster is also applied on 30x30 cm subconcrete to see the crack propagation. According to the results admixture BYH coded have low shrinkage, low capillary water absorption, low thermal expansion and high adhesion strength between the additives used to give the best results are seen.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
sıva, harç, kimyasal katkı, plaster, mortar, admixture
Alıntı