Hat Optimizasyonu Ve Akaryakıt Sektöründe Bir Uygulama

dc.contributor.advisor Bayraktar, Demet tr_TR
dc.contributor.author Eksi, Kursat tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:09Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:09Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu projenin ismi “Hat Optimizasyonu ve Akaryakıt&Madeni Yağ Sektöründe Bir Uygulama” dır. Çalışmanın amacı, içinde bulunduğumuz piyasa şartlarında firmalar için çok önemli hale gelen Tedarik Zinciri Yönetimi’nin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, konu hakkında bilgi vermek ve bir uygulama ile Tedarik Zinciri Yönetimi’nin iş dünyasındaki önemini vurgulamaktır. Çalışmanın bir kısmı tamamen teorik bilgiden oluşmaktadır. Genel olarak Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Bu bilgiler ışığında son olarak uygulama kısmında Türkiye’de Akatyakıt&Madeni Yağ Sektöründe faaliyet gösteren ve kendi iş alanında lider birkaç firmadan bir tanesi olan firmanın tedarik zinciri yapısı incelenecektir. Firma mevcut yapısı itibariyle yurtdışı ve yurtiçerisindeki tedarikçilerinden sağladıgı hammaddeyi varolan üretim tesisinde nihai ürüne çevirmekte ve üretim tesisi ile aynı yerde olan ana dağıtım merkezinden Türkiye’nin 50 ilindeki müşterilerine sevketmektedir. Şirketin bu seviyede vermek istediği karar var olan ana dağıtım merkezine ek bir dağıtım merkezi kurup kurmamak gerektiği, kurulacaksa yeni dağıtım merkezinin belirlenen dört ilden ( Samsun, Ankara, Antalya, İzmit) hangisinin olması gerektiğidir. Çözüme yönelik ilk yapılacak olan şey toplam tedarik ve taşıma maliyetlerini minimize edecek doğrusal programlama modelinin tasarlanmasıdır. Bu model sayesinde firmanın tedarik maliyetini en aza indirecek olan tedarikçi yada tedarikçiler, bu belirlenen tedarikçilerden yada tedarikçiden en kadar hammadde alınabileceği tespit edilecek ve taşıma maliyetlerini en küçüklemek amacıyla İzmir-Menemen’deki ana dağıtım-üretim merkezi’ne ek olarak yeni bir dağıtım merkezinin açılıp açılmamasına karar verilecektir. Bu çalışmanın sonucu, ilgili firmaya bu karar verme aşamasında bir fikir vermiş, yardımda bulunmuş olacaktır. tr_TR
dc.description.abstract The name of this project is “ Route Optimization and A Practice in Fuel&Lubricant Sector”. The aim of project is to investigate the Supply Chain Management in details and present information about the topic, lastly to emphasize the significance of Supply Chain Management in business by giving an example. A part of paper consists of theoretic information. In general, detailed information about Supply Chain and Supply Chain Management is given. At end of the this part, Supply Chain Structure of a company ,which is one of the leaders firms in Fuel&Lubricant Sector in Turkey, will be investigated. Related firm is converting row materials, which is procured from the supliers in Turkey and foreign countries, to final product in factory and then deliver them to the customers in 50 cities in Turkey from main distribution center which locates in same place with factory. At this point, the decision that company would like to make is to open an additional distribution center or not. If it is needed to open, they would like to know which of four cities ( Samsun, Ankara, Antalya, İzmit) is feasible for this operation. First thing to do for solution is to generate a linear programming model which minimize the total procurement and transportation cost. By means of this model, the suppliers or supplier that will minimize the cost of procurement and transportation will be determined. Besides, model will make a decision whether one distribution center should be opened or not additional to main distribution center in İzmir-Menemen. The consequence of this project will lead to related company in process of decision making and give an idea. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2044
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tedarik Zinciri tr_TR
dc.subject Tedarikçi tr_TR
dc.subject Nihai Ürün tr_TR
dc.subject Doğrusal Programlama tr_TR
dc.subject Supply Chain en_US
dc.subject Supplier en_US
dc.subject Final Product en_US
dc.subject Linear Programming en_US
dc.title Hat Optimizasyonu Ve Akaryakıt Sektöründe Bir Uygulama tr_TR
dc.title.alternative Route Optimization And A Practice İn Fuel%lubricant Sector en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7045.pdf
Boyut:
346.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama