Betonarme Yapılarda Taşıyıcı Sistem Ve Yapı Yüksekliğinin Davranışa Etkisinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Hazım, Mohammed
Göğüş, M. Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Yüksek yapılar ilk olarak dini ve anıtsal yapılarla başlamış, gelişen teknoloji ile bugünkü şeklini almıştır. Yüksek yapılar, özellikle nüfusun yoğun olduğu, dolayısıyla küçük alanlar üzerinde mümkün olduğunca daha fazla konut ve işyerinin konumlandırıldığı büyük kent merkezlerinde zorunlu çözümlerdir. Yüksek yapı inşasının ilerleyen yıllarda daha da artacağı görülmektedir. Yüksek yapılar, yapı tasarımında yatay yüklerin düşey yüklerden etkin olduğu ve dayanım, yer değiştirme ve işletme ölçütlerine göre tasarlanan yapılar olarak tanımlanabilir. Yatay yüklerin etkinliğinden dolayı, yapıdaki taşıyıcı sistem seçimi ve yerleşimi çok önemlidir. Yapı taşıyıcı sistemi yapı davranışını etkileyen önemli faktördür. Bu çalışmada, farklı yapı taşıyıcı sistemlerinin farklı yapı yüksekliklerinde yapının davranışına etkisi incelenecektir.
Religious and monumental architecture was first started in high structures, with the growing technology of today has taken shape. High structures, especially in densely populated, so as much as possible on the smaller areas are located in large urban centers and the establishment required more housing solutions. The construction of high rise building is seen to increase in the coming years. High structures, building design, horizontal loads and withstand the vertical loads to be effective, relocation and operation of structures designed according to the criteria defined. Due to the effectiveness of horizontal loads, structural load bearing system selection and placement of structures is very important. load bearing system is the important factor affecting the behavior of structure. In this study, the effect of different load bearing system systems studied the behavior of the structure of different heights.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı