İstanbul'un Şehirsel Turizm Talebi Doğrultusunda Turizm Stratejilerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kerimoğlu, Ebru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dünyada turizmin dinlenme, eğlenme ve boş zamanları değerlendirme ile bütünleşme gereği ve zorunluluğunu belirleyen nitelik ve kavramsal değişimi, şehirleri de etkilemeye başlamıştır. Şehirler, en önemli turizm kaynaklarıdır ve kendileri başlı başına önemli destinasyonlardır. Bu yüzden şehirsel turizm, modern şehirsel yönetimin temel parçası haline gelmiştir. Her bir şehirsel destinasyonun kimliğinin birbirinden farklı olması, araştırmacılar ve plancılar için farklı planlama stratejilerinin geliştirileceği anlamına gelmektedir, bunun anlaşılması da plancılar için büyük önem taşımaktadır. İstanbul’un dünyaya tanıtılmasında en etkili araç olacağı varsayılan turizm fonksiyonunun, planlı ve stratejik gelişiminin sağlanmasının gerekliliğini kabul eden çalışma, İstanbul’a gelen uluslararası ziyaretçilerin tercih ve algılarını analiz etmeyi, tercih ve algıların demografik profil ve seyahat biçimlerine göre nasıl şekillendiğini belirlemeyi amaçlamaktadır. İstanbul için yapılan bu çalışma, hem kamu sektörü hem de özel sektör politikalarını yönlendirici bir nitelik taşıyabilecek ve şehrin pazarlama ve planlama stratejilerinin belirlenmesinde kullanılabilecektir. Araştırma, şehirsel turizmin sadece turizm ürününün arz ve talebiyle ilişkili olmadığı kabulüyle, turizm için planlamanın önemini vurgulayarak, elde ettiği bulguları, bütüncül planlama anlayışıyla yorumlamayı hedeflemekte, turizmi ayrı bir fonksiyon olarak görmek yerine, planlamaya turizm boyutunu katmayı amaçlamaktadır.
The qualities and conceptual change throughout the world establishing the recreation, entertainment and leisure time usage and integration has begun to influence the cities. Cities are the biggest touristic resources and are themselves among the important destinations. Because of this, the urban tourism has been a fundamental part of the modern urban management. Each urban destination has a different identity, which means that the researchers and planners would develop different planning strategies. This understanding is also important for the planners. This study assumes that the tourism function, considered to be the most efficient means to introduce Istanbul to the rest of the world, should be developed in a planned and strategic manner and intends to analyze the preferences and perceptions of the international visitors of Istanbul and to determine the their demographic profiles and travel characteristics. This study conducted for Istanbul may be aiding for establishing the urban marketing and planning in a guiding nature for the public and private sector policies. The study assumes that the urban tourism is not only related with the supply and demand of the touristic product and emphasizes the importance of planning for tourism and aims to interpret the findings obtained with an integrative planning concept. Rather than considering tourism as a separate function, it intends to combine urban planning with a touristic dimension.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Şehirsel Turizm, Şehirsel Turizm Talebi, Turizm Planlaması, Urban Tourism, Demand, Tourism Planning
Alıntı