Makina Dairesinde Çıkan Bir Yangının Matematiksel Modellemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yıldız, Ercan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu Çalışmada Tipik bir makina dairesi için, çeşitli yangın senaryoları ele alınarak, doğal havalandırmada duman tahliyesinde kullanılan açıklık alanlarının, tasarım kriterleri açısından yeterliliği, Fluent adlı CFD programı kullanılarak belirlenmiştir. Büyüklük olarak değişik yangınları temsil etmek üzere, sırasıyla; 0.5, 1.5 ve 6 MW’lık yangın büyükleri incelenmiştir.Matematik modelin doğruluğunu göstermek amacıyla önce örnek bir dikdörtgenler prizması şeklindeki hacim için yangın modellenmiş ve sonuçların deneysel verilerle uyumlu olduğu görüldükten sonra makina dairesindeki yangın modellenmiştir.
In this study, the fire occuring in the engine room was modelled and the distributions of the temperature, velocity and pressure were calculated for the steady and unsteady conditions.For a typical engine room, various fire scenarios are considered and the opening areas used to extract the smoke by natural ventilation are examined for design criterias by using the fluent CFD (Computational Fluid Dynamics) program. Heat release rates of 0.5, 1.5 and 6 MW are considered for different fire sizes.To validate the mathematical model, firstly, the fire in a rectangular shaped room was investigated, and the results were compared with the experimental data found in the literature. After it was seen that there was a good agreement between the results, and then the fire in an engine room was studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
yangın, makine, havalandırma, kapı, sürekli, Fire, engine, ventilation, door, steady
Alıntı