Kentiçi Ulaşımda Bisikletin Konumu Ve Şehirler İçin Bisiklet Ulaşımı Planlaması: Sakarya Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Elbeyli, Şefik
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde kentlerin yaşadığı en büyük sorunlar ulaşım kaynaklıdır. Kentsel nüfusun artması, kentlerin plansız genişlemesi ve motorlu araç kullanımının fazlalaşması sonucunda hem insan sağlığını hem de kent hayatını olumsuz etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren pek çok sorun ortaya çıkmıştır. Sağlıklı, ekonomik, hızlı, eğlenceli ve çevre dostu bir ulaşım türü olan bisiklet ulaşımı, bu sorunlara etkili bir çözüm olmakta ve sürdürülebilir ulaşım konseptine çok uygun düşmektedir. Özellikle kısa mesafeler için bisiklet otomobilin yerini alma potansiyeline sahiptir. Dünyada Hollanda, Danimarka, Japonya gibi güçlü bir bisiklet kültürüne ve yüksek bisiklet kullanım oranlarına sahip ülkeler bulunmaktadır. Türkiye’de ise bisiklet bir ulaşım türü olarak fazla tercih edilmemekte, yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de bisiklet ulaşımının bugünkü durumuyla ilgili genel değerlendirmeler yapılmış, yapılan anket çalışmalarıyla Türkiye’deki bisiklet kullanıcılarının profili belirlenmiştir. Orta ölçekli şehirler için bisiklet yolu planlamasının aşamaları anlatılmış ve Sakarya şehrinde yapılan bir planlama çalışması gösterilmiştir. Trafik kaza verileri kullanılarak bisikletliler için bir yol güvenliği analizi yapılmış ve Sakarya’da planlanan yolun sağlık açısından getireceği faydanın ekonomik değeri hesaplanmıştır. Türkiye’de bisiklet ulaşımının geliştirilebilmesi için hedef ve stratejiler belirlenmiş ve proje önerilerinde bulunulmuştur. Çalışmanın, bisiklet ulaşımı ile ilgili bundan sonra yapılacak çalışmalar için yol gösterici olması hedeflenmiştir.
Today, the biggest problems that cities face are transportation based. The rapid population growth, urban sprawl and fast motorization created many problems that effect human health and city life and decrease the quality of life. As a healthy, cheap, fast, fun and clean mode of transportation, cycling is an effective solution to these problems and fits very well into the sustainable transportation concept. Bicycle has the potential to take the place of cars especially for short distances. Some countries such as Netherlands, Denmark and Japan have strong cycling culture and relatively high cycling mode shares. However, in Turkey, cycling is not seen as a transportation mode both by the public and the authorities and it is not preferred that much. In this study, an overall assessment of the current state of cycling in Turkish cities is made and with the results of surveys conducted in cities, the profile of cyclists in Turkey is formed. The steps of bicycle transportation planning for mid-size cities are told and a planning study made for the City of Sakarya is shown as an example. By using traffic accident data, a road safety analysis for cyclists is made and the economical appraisal of the health effects related to increased cycling for the planned cycle route in Sakarya is calculated. The targets and strategies are defined and some projects are suggested to increase the awareness and the level of cycling in Turkish cities. It is intended for this study to become a good source for future studies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Kentiçi ulaşım, Bisiklet ulaşımı, Sürdürülebilir ulaşım, Ulaşım planlaması, Yol güvenliği, Urban transport, Bicycle transportation, Sustainable transportation, Transport planning, Road safety
Alıntı