Kayaya Soketli Kazıkların Mühendislik Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Hatipoğlu, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek yapı yüklerinin taşıtılması için yüzeysel temel sistemlerinin bazı durumlarda yeterli olmadığı bilinmektedir. Bu gibi durumlarda, genellikle kazıklı temel sistemleri kullanılmaktadır. Ancak zemin tabakaları tarafından taşınan kazıklı temellerin de yeterli olmadığı durumlar görülmektedir. Böyle durumlarda eğer anakaya tabakası zemin yüzeyine yakın ise, kaya tabakasına soketli kazıklar tercih edilebilir. Böylece yüksek taşıma gücü ve düşük deformasyon değerleri sağlanabilir. Kaya tabakalarına soketli kazıklarda yük transferi iki bileşen tarafından sağlanmaktadır. Bunlardan birincisi uç mukavemeti, diğeri ise çevre sürtünmesidir. Literatürde bu iki bileşen için birçok korelasyon verilmiştir. Ancak literatürdeki bu korelasyonlar çok farklı sonuçlar da verebilmektedir. Bu nedenle korelasyonlar kullanılırken özen gösterilmelidir. Bu noktada ampirik metodların kullanılması daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. Anadolu otoyolunun Gümüşova – Gerede kesimi içinde inşaatı sürmekte olan V4 viyadüğünün ayaklarının bazılarında temel sistemi olarak kayaya soketli kazıklar kullanılmıştır. V4 viyadüğü boyunca kaya tabakasında nokta yük deneyleri gerçekleştirilmiştir. Viyadük bölgesinde üç adet Osterberg Hücresi Deneyi, bir adette Statik Eksenel Kazık Yükleme Deneyi gerçekleştirilmiştir. Literatürde verilen korelasyonlar ve tasarım metodları, gerçekleştirilen arazi deneyleri ile yorumlanarak bölgede yapılacak kayaya soketli kazıklar için tasarım yapılmıştır.
As it is widely known, shallow foundations sometimes may not satisfy the engineering criterions for the higher structural loads. In these situations generally piled foundations are chosen, but sometimes even the piled foundations constructed in soil layers could not give satisfactory results. If the base rock is close to the ground surface, the rock-socketed piles can be applied. Consequently high bearing capacities and low deformations could be achieved. In the socketed piles, the load transfer is established by two components, base resistance and shaft resistance. To calculate these components many correlations have been given in the literature, but these correlations could give considerably different results. Therefore one must pay attention while using these correlations. Using the empirical correlations could give more realistic results. Along the V4 Viaduct in the Gümüşova – Gerede section of Anatolian Highway Project, the rock-socketed piles were used as the foundation system. In V4 Viaduct region point load tests had been carried out to determine the strength parameters of the rock layers. Three Osterberg Cell test and a static axial pile load test were performed in V4 Viaduct region. By using the correlations and the design methods given in the literature and evaluation of the pile load tests carried out in the site, the design of the socketed piles were performed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Kazık, Kayaya soketli kazıklar, Piles, Rock socketed piles
Alıntı