Manhattan Street Network Ve Shufflenet Kullanarak Optik Ağlar İçin Sanal Topoloji Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uslu, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2004
Anahtar kelimeler
Düzenli Sanal Topolojiler, Sanal Topoloji Tasarımı, Düğüm Konumlandırma Optimizasyonu
Alıntı