Seçilmiş Hedef Moleküllere Duyarlı Polimerik Jel Sentezi Ve Fiziksel Parametrelerin Seçicilik Üzerine Etkisi

dc.contributor.advisor Yılmaz, Yaşar tr_TR
dc.contributor.author Gelir, Ali tr_TR
dc.contributor.department Fizik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Physics Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-04-21 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-09T11:50:55Z
dc.date.available 2015-07-09T11:50:55Z
dc.date.issued 2009-04-22 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Moleküler algılama; farklı türden molekülün bulunduğu bir ortamda, sadece belli bir molekülün, çoğunlukla zayıf fiziksel etkileşmeler aracılığıyla algılayıcı sisteme dönüşümlü olarak bağlanması ve salıverilmesi olarak tanımlanır. Biyolojik sistemlerde gözlemlenen moleküller arası özgün etkileşmelerin taklit edilerek endüstriyel amaçlı çalışmalara uygulanması son 20 yılın hızlı gelişen, disiplinler arası çalışma sahası haline gelmiştir. Yapay polimerler ya da polimerik jeller çok farklı özelliklere sahip monomerlerle sentezlenebilmektedir. Polimer zincirlerinin birbiriyle ve içinde bulunduğu ortam ile elektrostatik, wan der Wals, hidrojen bağlanması, hidrofilik ya da hidrofobik etkileşmeler yapması mümkün olmaktadır. Yapay polimerlerin veya jellerin kendine özgü bir teknikle (kalıplama tekniği) sentezlenmesi durumunda, biyolojik sistemlerde olduğu gibi, doğal seçici sistemlere benzer davranış gösteren yapay sistemlerin geliştirilebileceği düşünülebilir Bu tez çalışmasında hedef molekül olarak belirlenen floresans özelliğe sahip piranin molekülüne duyarlı jel sentezlenmesi ve bu jelin moleküler algılama kabiliyetinin jelin kompozisyonuna ve çevresel faktörlere bağlılığının araştırılması hedeflenmiştir. Karakterizasyon yöntemi olarak floresan spektroskopisi tekniği kullanılmıştır. Bu yöntemin en önemli üstünlükleri etkileşmeler hakkında oldukça zengin bilgi vermesi, uygulama kolaylığı ve maliyetinin düşük olmasıdır. Bu yöntem ile elde edilen spektrumlar değerlendirilerek jellerin Hafıza kabiliyetleri belirlenmiştir. Bu işlem bu tez kapsamında önerdiğimiz “Hafıza Parametresi” modeli ile gerçekleştirilmiştir. Bu modele göre hafıza parametresi kalıplanmamış jellerde sıfıra yakın çıkarken kalıplanmış jellerde en az 0.6 olarak bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The molecular recognition is defined as reversible adsorptions of a specific molecule from a medium in which different kind of molecules exist together. Imitating the specific interactions available in the biological systems, and applying them to industrial applications have been one of rapidly developing interdisciplinary fields of last 20 years. Synthetic polymers or polymeric gels can be synthesized with monomers including different functionalities. The physical interactions, like electrostatic, van der Waals, hydrogen bonding, and hydrophilic or hydrophobic, are possible between the polymer chains, and between the polymer chains and the other molecules. Therefore, it can be thought that the artificial systems showing similar behaviors with natural selective systems can be synthesized with a special technique so-called the molecular imprinting. In this thesis it is aimed to synthesis an imprinted gel recognizing the target molecule, pyranine, which has fluorescence characteristic, and to study the strength of the recognition as a function of the composition of the gel and the environmental factors. Fluorescence spectroscopy technique was used for characterization. The most important advantages of this technique are giving rich information about the interactions, flexibility and low cost. By evaluating the results of the fluorescence spectra the imprinting capability of the gels were determined according to the “Recognition Parameter” model which was suggested in the thesis. And it is found that this parameter was found to be almost zero for non-imprinted gels while it becomes bigger than 0.6 for imprinted gels. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7180
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Moleküler algılama tr_TR
dc.subject Moleküler kalıplama tr_TR
dc.subject Floresans spektroskopisi tr_TR
dc.subject Polimerik jeller tr_TR
dc.subject Molecular recognition en_US
dc.subject Molecular imprinting en_US
dc.subject Fluorescence spectroscopy en_US
dc.subject Polymeric gels en_US
dc.title Seçilmiş Hedef Moleküllere Duyarlı Polimerik Jel Sentezi Ve Fiziksel Parametrelerin Seçicilik Üzerine Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of Imprinted Gels Which Sensitive To Specific Target Molecules And The Effect Of The Physical Parameters On The Sensitivity en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9321.pdf
Boyut:
1.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama