Silindirik Helislerin Farklı Viskoelastik Modellemelerinin SE Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Argeso, Hakan
Eratlı, Nihal
Darılmaz, Kutlu
Omurtag, Mehmet H.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, dik kesiti kare ve daire olan, silindirik viskoelastik helislerin farklı viskoelastik modeller için Timoshenko çubuk varsayımı kullanılarak sonlu eleman analizi yapılmıştır. Fourier dönüşüm yöntemi kullanılarak yapılan analizde, helisel viskoelastik çubuklar için fonksiyonel Fourier uzayında elde edilmiştir. İki düğüm noktalı eğrisel çubuk elemanı için, eleman matrisleri elde edilmiş ve Fourier uzayında karışık sonlu eleman çözümü yapılarak, zaman uzayına geri dönüş için Fast Fourier dönüşümü (FFT) kullanılmıştır. Silindirik helis problemi Kelvin ve standart modeller için çözülmüştür.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı