Donatı Korozyonunun Betonarme Yapıların Deprem Performansına Etkisi

dc.contributor.advisor İlki, Alper tr_TR
dc.contributor.author İnci, Pınar tr_TR
dc.contributor.authorID 406546 tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-11 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:27:18Z
dc.date.available 2015-07-03T11:27:18Z
dc.date.issued 2011-07-15 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüsü : Fen Bilimleri Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği Programı : Yapı Mühendisliği Tez Danışmanı : Prof. Dr. Alper İLKİ Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans – Haziran 2011 ÖZET DONATI KOROZYONUNUN BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ Pınar İNCİ Donatı korozyonu mevcut betonarme yapılar için yaygın bir problemdir. Korozyonun, yapıların servis ömrü üzerinde önemli olumsuz etkileri vardır. Problem, özellikle geçirimli yapıya sahip düşük dayanımlı betona ve yetersiz paspayına sahip eski yapılarda daha ciddi boyutlardadır. Korozyonun sebep olduğu beton ve donatı arasındaki aderans kaybı, donatıdaki kesit kaybı, boyuna çatlaklar ve paspayının dökülmesi, yapısal kapasiteyi ve deprem güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Bu tezde, kolon donatıları oyuklanma korozyonuna maruz kalmış kuramsal bir betonarme binanın, doğrusal olmayan analizi yapılmıştır. Sonuçlar Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY, 2007) dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Donatıların korozyonu, deneysel çalışmalar baz alınarak, farklı miktarlarda kesit kaybı ve farklı oyuk dağılımı şeklinde kurgulanmıştır. Yapıların göçme performansının, korozyonun varlığından, düzeyinden ve dağılımından, farklı düzeylerde etkilendiği ortaya koyulmuştur. Anahtar Kelimeler: Korozyon , Betonarme, Doğrusal olmayan davranış, Deprem Bilim Dalı Sayısal Kodu: 624.03.01 tr_TR
dc.description.abstract University : İstanbul Technical University Institute : Institute of Science and Technology Science Programme : Civil Engineering Programme : Structural Engineering Supervisor : Prof. Dr. Alper İLKİ Degree Awarded and Date : M.Sc. – June 2011 ABSTRACT EFFECTS OF REINFORCEMENT CORROSION ON THE SEISMIC PERFORMANCE OF RC FRAME BUILDINGS Pınar İNCİ Corrosion of reinforcement is a common problem for existing reinforced concrete (RC) structures. Corrosion has significant adverse effect on service life of structures. Problem is more serious especially in old structures with low-strength concrete due to porosity and insufficient thickness of concrete cover over the reinforcing steel. Structural capacity and earthquake safety are affected through loss of bond between concrete and reinforcement; cross-section loss of reinforcing bars, longitudinal cracks, spalling of cover concrete as a result of corrosion. In this thesis, nonlinear analysis of a hypothetical RC structure which has columns with corroded reinforcement caused by pitting corrosion is investigated. Turkish Seismic Design Code (2007) is taken into consideration during the assessment of the results of the study. Corrosion of reinforcement is presented with different losses of cross-section of reinforcement and different distribution of pits on the reinforcing bars based on the experimental study. The failure performance of the building is significantly affected negatively due to corrosion and depths and distribution of corrosion pits. Keywords: Corrosion, Reinforced concrete, Nonlinear behavior, Seismic Science Code: 624.03.01 en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6599
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject korozyon tr_TR
dc.subject doğrusal olmayan davranış tr_TR
dc.subject deprem tr_TR
dc.subject corrosion en_US
dc.subject nonlinear behavior en_US
dc.subject seismic en_US
dc.title Donatı Korozyonunun Betonarme Yapıların Deprem Performansına Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effects Of Reinforcement Corrosion On The Seismic Performance Of Rc Frame Buildings en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11920.pdf
Boyut:
1.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama