Standart Yükseklikte Olmayan Marshall Karışım Numunelerinde Sıkıştırma Enerjisine Bağlı Olarak Boşluk Oranı Ve Gradasyon Değişimlerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tanış, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yüksekliği 80 mm olan, yani standart yükseklikte olmayan, numuneler hazırlanmıştır. Üç farklı agrega gradasyonu ve tek bir penetrasyon sınıfı bitüm kullanılmıştır. Sıkıştırma enerjisinin boşluk oranı üzerindeki etkisini araştırmak için numunelerin her iki yüzüne, 50 darbeden başlayarak 110 darbeye kadar beşer darbelik aralıklar ile artırılan, darbe sayıları uygulanmıştır. Her gruptan tek bir numunenin bitümü ekstraksiyon yöntemiyle ayrılmış ve kalan agreganın gradasyonu elenerek tekrar belirlenmiştir. Böylelikle yüksek sıkıştırma enerjisinin agrega oranlarını, özellikle iri agrega oranlarını, agregaları kırmak suretiyle değiştirip değiştirmediği incelenmiştir. Sonuç olarak, sıkıştırma enerjisi arttığında karışımın boşluk oranı değişimini büyük ölçüde etkilediği görülmüştür. Örneğin, iri agrega oranı fazla olan karışımlarda belirli enerji seviyelerinde agregaların bir kısmı kırılarak boşluk oranında artışa sebebiyet vermiştir. Öte yandan, ince agrega oranı fazla olan karışımlarda enerji arttırıldığında düzensiz bir boşluk oranı azalması görülmüştür. Sıkıştırma sonrasında değişen agrega gradasyonları şartname sınırları arasında kalmıştır.
In this study, however, non-standard samples which had a height of between 80 to 85 mm were prepared. Three different gradations and a single penetration grade bitumen were used. In order to investigate the effect of compaction energy (number of blow) on void content, up to 110 blows were applied to the each side of group of samples (starting with 50 blows for the first group with 5 blows increments). The bitumen from one sample of each group was extracted and its gradations was re-examined whether high compaction energy crushed portion of aggregates, particularly coarse aggregate. In conclusion, it was found that grading of mixture significantly influence void content change as the compaction energy increased. For example, in mixes with high percentage of course aggregates, some of the course aggregates were crushed at certain energy levels resulting a void content increase. On the other hand, mixes having high percentage of fine aggregates showed an irregular void content decrease as the compaction energy increased.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Bitümlü karışım, Marshall tasarımı, Sıkıştırma enerjisi, Boşluk oranı, Ekstraksiyon, Gradasyon değişimi, Bituminous mix, Marshall design, Compaction energy, Void percent, Extraction, Variation of gradation
Alıntı