İklimlendirme Sistemleri Gürültüsü Açısından İski İkitelli Kültür Merkezi’nin Performans Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akçadağ, Mete
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) sistemlerindeki ana gürültü kaynaklarını, bu gürültü kaynaklarından gürültünün oluşmasını, iklimlendirilen hacimlere yayılmasını ve çeşitli önlemlerle kontrolünü inceler. Ana başlıklar, hava dağıtım ve toplama sistemlerindeki fanlar, hava akış hacmini ayarlayan kontrol damperleri, hava dağıtımında kulllanılan difüzör ve menfez gibi hava terminal cihazları, yalıtımlı ve yalıtımsız hava kanalları, kanal dirsekleri, plenumlar, karışım odaları ve değişken hacimli hava kontrol sistemleri, gürültü kaynağının ses gücü düzeyine bağlı olarak bir hacimdeki ses basınç düzeyi ve gürültü kriteri metodlarına göre İSKİ İkitelli Kültür Merkezi’nde iklimlendirme sistemlerinden kaynaklanan gürültünün konfor kriterini sağlaması için gerekli gürültü azaltım hesaplamalarını içerir.
This study considers the major sources of noise in heating, ventilating, and air-conditioning (HVAC) systems, how noise from these sources is generated and transmitted to the rooms being served, and how noise can be controlled by some precautions. Major topics include fans, in the air supply and return systems, control dampers for regulating the volume of airflow, air terminal devices such as diffusers and grilles, which are used to distribute air, lined and unlined ducts, duct elbows, sound attenuators, mixing boxes, variable air volume systems, conversion between sound power level of a source and the sound pressure level in a room and calculation of the attenuation required in ISKI Ikitelli Cultural Center to meet a selected noise criteria from one of several noise criteria methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
İklimlendirme sistemi, fan, hava kanalı, gürültü, gürültü kriteri, H.V.A.C., fan, duct, noise, noise criteria
Alıntı