Fonksiyonel Esneklik Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

dc.contributor.advisor Aydınlı, Semra tr_TR
dc.contributor.author Kepekcioğlu, Mustafa Batu tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T14:02:50Z
dc.date.available 2015-05-28T14:02:50Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra, önceki dönemlere oranla daha kilit bir rol oynayan fonksiyonel esneklik nosyonu, ana öğesi fonksiyonel esneklik olan mimari projeler üzerinden tartışılmaya çalışılmıştır. Tez boyunca, nihai bir esneklik tanımı yapmaktan kaçınılmış; bunun yerine örnek projelerin tekil olarak içerdikleri esneklik nosyonlarının birbirinden farklı ve benzer yönleri vurgulanmaya çalışılmıştır. İlk bölümde öncelikle esnekliğin, fonksiyonalizm ile olan paralellikleri gösterilmeye çalışılmış ve konunun daha iyi tartışılabilmesi için “fonksiyonalizm” ve “esneklik” terimleri; “fonksiyonel sabitlik” ve “fonksiyonel esneklik” ile ikame edilmiştir. Daha sonrasında 20. yüzyılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki örnekler arasında görülen radikal farklılaşmaya dikkat çekilmiş ve bu farklılaşma, yüzyıl ortasında determinizmden indeterminizme doğru yaşanan paradigmatik kaymayla beraber düşünülerek değerlendirilmiş; alternatif olarak iç tutarlılık ve benzerliklere önem verdiği kadar, kategorilerin birbirleri arasındaki farklılık ilişkilerine de önem veren yeni bir betimleme ve açık uçlu bir tasnif önerilmiştir. İkinci bölüm, örneklerin incelenmesine ayrılmıştır. Savaş sonrası esneklik stratejileri sabit ve değişken sistemler olmak üzere iki ana başlık altında incelenmiştir. Sonuç bölümünde, tek bir esneklik tanımı olmadığı ve araştırılması gereken sorunun “Esneklik nedir?” değil, “Esneklik mümkün müdür?” sorusu olduğu kanaatine varılmıştır. İncelenen örneklerde de; esneklik nosyonu ile kişiye göre uyarlanabilme (customization) nosyonunun iç içe geçtiği ve bazen uyarlanabilmenin tamamen esneklikle karıştırıldığının altı çizilmiştir. Bu durumun; esnek yapılar, sabit sistemler üzerinden kuruldukça azaldığı; değişkenlik üzerinden kuruldukça arttığı saptanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the notion of flexibility which entered currency in the second half of the twentieth century, is revised through architectural works proposed since the Second World War. Instead of searching an ultimate definition of flexibility, the focus of the study is on understanding the notion of flexibility by comparing differences and affinities between several proposals every of which offering the most “flexible” building. In the first chapter, it is considered that the flexibility is a kind of functionalism and understandimg the functionalism leads the way to understanding flexibility. However; the current vocabulary is considered inadaquate for discussing the debate. Therefore the terms ‘funcitonalism’ and ‘flexibility’ are substituted by the terms ‘functional fixity’ and ‘functional flexibility’. Afterwards, a comparison between strategies of flexibility in the early and late twentieth century is used to point out the paradigmatic shift from indeterminism to determinism, occured during the 50s. An alternative model which focuses on not only identifying the individual strategies, but also the whole which they are part of is suggested. The second chapter is dedicated to case-study of varying flexible design strategies under a classification based on the mainstream two categories which are ‘dynamic systems’ and ‘stable systems’. As a result, coming across with distinct strategies of flexibility, it is considered inessential trying to find ultimate definition of flexibility. Rather it is thought that the focus shall be on the question of possibility of the flexibility. In addition, it is observed that the notion of flexbility is confused with the notion of customization. And this tendency can be mostly seen in dynamic systems. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3510
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject fonksiyonalizm tr_TR
dc.subject esneklik tr_TR
dc.subject fonksiyonel esneklik tr_TR
dc.subject fonksiyonel sabitlik tr_TR
dc.subject çok-işlevlilik tr_TR
dc.subject belirsizlik tr_TR
dc.subject aradalık tr_TR
dc.subject açık sistemler tr_TR
dc.subject kapalı sistemler tr_TR
dc.subject determinizm tr_TR
dc.subject indeterminizm tr_TR
dc.subject functionalism en_US
dc.subject flexibility en_US
dc.subject functional flexibility en_US
dc.subject functional fixity en_US
dc.subject polyvalance en_US
dc.subject uncertain en_US
dc.subject in-between en_US
dc.subject open-ends en_US
dc.subject close-ends en_US
dc.subject determinism en_US
dc.subject indeterminism en_US
dc.title Fonksiyonel Esneklik Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme tr_TR
dc.title.alternative A Conceptual Interpretation Of Functional Flexibility en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7085.pdf
Boyut:
3.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama