Taşıyıcı Sistem Bakımından Farklı 2 Yapının Yatay Yükler Etkisindeki Davranışlarının İncelenmesi (10 Ve 15 Kat İçin)

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yavuztürk, Hasan Zafer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, taşıyıcı sistem bakımından farklı 2 yapının yatay yükler etkisindeki davranışları 10 katlı ve 15 katlı binalar için incelenmiştir. Bu amaçla, betonarme çok katlı yapılarda uygulanan taşıyıcı sistemlerden, Tünel kalıp Sistemler ile Perde-çerçeve sistemler ele alınmıştır. Örnek olarak alınan 2 taşıyıcı sistemin, kullanım alanı ve mimari nitelikler gibi diğer özellikleri değiştirilmemiş, böylece hangi taşıyıcı sistemin hangi durumlarda kullanılmasının daha elverişli olduğu araştırılmıştır. Ayrıca 4 farklı yapı sisteminin beton,donatı maliyetleri hesaplanmış, birim beton miktarı ve birim kullanım alanı için hesaplanan bu maliyetler karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak her iki sistemin de maliyet, yatay yüklere dayanım ve inşaat hızı gibi konulardaki avantaj ve dezavantajları ortaya çıkarılmıştır.
In this study, the behaviour of two 10 and 15 storey buildings, different in structural system under horizontal forces was examined. The systems, shear-wall system and shear-frame systems (among the structural systems for multı storey reinforced buildings) were observed. The properties of these 2 exemplary systems, such as the area in use and architectural characteristics were not changed in order to investigate which structural system to use more effectively under different circumstances. The concrete, iron costs of four different building systems were calculated and these costs calculated for unit concrete quantity and unit area in use were compared with eachother. As a result the advantages and disadvantages of these two systems in addition to the cost, the resistance to horizontal forces and the time spent for building were found out.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Taşıyıcı Sistem, Yatay Yük, Davranış, Structural System, Horizontal Forces, Behaviour
Alıntı