Kaynaklı konstrüksiyonlarda alüminyum ve alaşımlarının kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Gürdaş, Mehmet Dinçer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Alüminyum, 20.yüzyılın ilk yansında yol taşımacılığında kullanılan ilk malzemedir. 1930'lardan sonra Fransa, Almanya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde özellikle ticari araçlarda ve halk ulaşımında dökme, haddelenmiş ve ekstrüzyonla üretilmiş formlarda alüminyumun endüstriyel kullanımı genişlemeye başlamıştır. Ağırlık azaltma, araçlarda alüminyum alaşımların kullanımının yaygınlaşması ve geliştirilmesi için asıl nedendir fakat bugün bunun tek neden olmadığı bilinmektedir. Alüminyum alaşımlar, tasarımcıların, imalatçıların ve kullanıcıların performans, ekonomi, görünüm gibi güncel isteklerini karşılayabilecek özelliklere sahiptir. Birinci bölümde; otomotiv endüstrisinde alüminyumun günden güne artan kullanımından bahsedilmiştir. İkinci bölümde; hafiflik ve yüksek korozyon direnci gibi üstün özelliklere sahip alüminyum ve alaşımları tammlanmıştır. Üçüncü bölümde; araçların imalatında kullanılan haddelenmiş ve ekstrüzyonla üretilmiş alüminyum alaşımlar ve kısa gösterim sistemi açıklanmıştır. Dördüncü bölümde; araç imalatçılarına teknik ve fınansal açıdan çok cazip avantajlar sunan dökme alüminyum alaşımlar ve kısa gösterim sistemi açıklanmıştır. Beşinci bölümde; alüminyumun korozyona karşı direnci açıklanmıştır. Ayrıca bu bölümde, önce alüminyum ve alaşımlarının korozyon davranışında önemli bir rol oynayan doğal oksit filmini ardından alüminyum korozyon tiplerini tartışacağız. Altıncı bölümde; yük altındaki alüminyum alaşım yapıların gerilme ve şekil değiştirme hesaplan lineer elastisite teorisi yardımıyla açıklanmıştır. Aynca alüminyumun yorulma davranışı da anlatılmıştır. Yedinci bölümde alüminyum alaşımlarının kaynak edilebilirliğini ve ticari araç endüstrisinde çok yaygın kullanılan kaynak yöntemlerini gözden geçireceğiz. Sekizinci bölümde alüminyum ve alaşımlarının boyanması ve korunması açıklanmıştır. Dokuzuncu bölümde alüminyum araçlann temizlenmesi ve bakımından bahsedilmiştir.
Aluminium is first known to have been used in road transport in the early part of the twentieth century. It was not until the Thirties however that the industrial use of aluminium in the form of cast, rolled and extruded products in commercial vehicles and public transport really began to expand in European countries such as France, Germany and Switzerland. While weight reduction may have been the original motive for developing aluminium alloys in vehicles, it can not claim to be the sole reason today, and aluminium alloys have many other features that can provide designers, manufacturers and users with the answers to their current concerns such as performance, economy and appearance. In the first chapter the increasing use of aluminium in the automotive industry day by day is explained. In the second chapter aluminium and its alloys that have outstanding properties such as lightness and good corrosion resistance are described. In the third chapter rolled and extruded aluminium alloys used in the manufacture of vehicles and their accessories and their designation system are explained. In the fourth chapter aluminium alloy castings offer many attractive advantages to vehicle manufacturers, both technically and financially and their designation system are explained. In the fifth chapter aluminium's resistance to corrosion is explained. To do this first we shall discuss the important part played by the film of natural oxide in the corrosion behaviour of aluminium and its alloys then the types of aluminium corrosion are explained. In the sixth chapter the calculation of stresses and deflection under load in aluminium alloy structures is explained using the theory of linear elasticity. Fatigue behaviour of aluminium alloys is also explained. In the seventh chapter the weldability of aluminium alloys, and welding processes that most commonly used in the commercial vehicle industry is reviewed. In the eighth chapter painting and protection of aluminium and its alloys is described. In the ninth chapter cleaning and care of aluminium vehicles is explained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
Alüminyum, Alüminyum alaşımları, Kaynak, Korozyon, Aluminum, Aluminum alloys, Welding, Corrosion
Alıntı