Farklı Beton Onarım Malzemelerinin Uygulanması Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-02-24
Yazarlar
Günay, Ahmet Reha
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, üretilen iki adet betonarme perde hasarlı bir duruma getirildi. Daha sonra farklı malzemelerle onarılarak söz konusu onarım malzemelerinin performansları birbirleriyle karşılaştırıldı. Bu çalışmada C14 ve C30 dayanım sınıfına sahip iki adet betonarme perde üretilmiş olup her bir numunenin iki yüzeyi farklı onarım işlemleri için kullanıldı. Yüzeylerden birinde hasar donatı açığa çıkacak kadar kırılarak oluşturulurken, diğer yüzeyde ise hasar pürüzlendirerek oluşturuldu. Söz konusu bu farklı iki hasar yüzeyi, farklı onarım malzemelerini denemek amacıyla kendi içersinde altı adet özdeş yüzey parçasına ayrıldı. Hasar oluşturulmuş bu özdeş yüzey parçalarının her birine farklı onarım malzemeleri uygulanarak yürütülen deneysel çalışma sonucunda performans değerleri elde edildi. Söz konusu yüzeylere kendiliğinden yerleşen harç, epoksi astarlı onarım harcı, akrilik astarlı onarım harcı ve doğrudan uygulanan onarım harcıyla onarım harcı uygulamaları yapıldı. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen veriler, aderans dayanımının astar kullanılarak yapılan uygulamalar söz konusu olduğunda, astarların yüzey iyileştirmesi oluşturarak onarım harçlarının daha iyi performans sergilemesine izin verdiğini göstermektedir. Onarım çalışmalarında yüzeyi pürüzlendirmek yerine, yüzey hazırlığı aşamasında donatının en az 2/3 kısmı açığa çıkacak şekilde uygulama yapılmasının daha yüksek aderans dayanımı sağladığı sonucuna varıldı. Kirişlerin onarım ve güçlendirme çalışmasında ise hazırlanan C20/25 beton sınıflarına ait prizmatik numuneler, açıklığın ortasında çentik açılarak net eğilme dayanımları ve özgül kırılma enerjileri elde edildi. Referans numunelerin deneyleri tamamlandıktan sonra, iki parçaya ayrılan her numune epoksi ile tekrar birleştirilerek onarılmış halde bir defa daha eğilme deneyine tabi tutuldu. Deney sonuçları epoksi ile onarım uygulamasının, referans numuneleri kırılmadan önceki ilk performansına ulaştırdığını ve kırılma enerjisi bakımından özelliklerini iyileştirdiğini göstermektedir.
In this study, two damaged reinforced concrete columns were repaired by different materials and their performances were compared with each other.C14 and C30 strength classes of concrete reinforced columns were prepared and for each sample two different surfaces were used to make repairs. One of the exposed surfaces was broken up, while the other surface damage was created by roughening. In order to compare the surface of these two different types of damage, different repair materials were used in six identical surfaces. Self-compacting mortar, epoxy repair mortar lining, acrylic lining repair mortar and direct application of the repair mortar were used. The data obtained from experimental studies indicated that, the average bond strengths of epoxy repair mortar lining and acrylic lining repair mortar are higher than the other direct repair applications because surface conditioning by creating primers presented better performance repair mortars. Results indicate that, instead of roughening the surface, exposing at least 2/3 of the rebars can provide higher bonding. In the study of repair of C20/25 concrete beams, a notch was made and bending strength and specific fracture energy values were obtained in a closed-loop controlled bending test. After completion of experiments, samples were separated in two parts and were repaired with epoxy and bending tests were applied. According to the results of the test samples, bending strength of repaired specimens slightly exceeded the value of the original specimen.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Epoksi ve akrilik astar, onarım harcı, aderans dayanımı, Epoxy and acrylic lining, repair mortar, epoxy, bond strength
Alıntı