Titanyum Ve Alaşımlarının Mikro Ark Oksidasyon İşlemi İle Kaplanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Günyüz, Mert
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mikro ark oksidasyon işlemi ile kaplanmış ticari saflıktaki titanyum, Ti6Al7Nb ve Ti6Al4V malzemelerin yüzey özelliklerinin mikro ark oksidasyon işlemi ve parametreler ile değişimi incelenmiştir. Mikro ark oksidasyon ile titanyum alaşımlarının yüzeylerinin titanyum dioksit tabakası ile kaplanması işleminde parametreler olarak değişik voltaj değerleri, değişik çözelti tipleri ve farklı süreler seçilmiştir. Mikro ark oksidasyon işlemi sonrası malzeme yüzeyinde oluşmuş olan titanyum dioksit tabakasının poroz, kalın ve kaba bir yapı olduğu görülmüştür. Artan voltaj değerlerinin titanyum dioksit tabakası üzerindeki porların büyümesine ve birleşerek çatlaklar oluşmasına neden olduğu görülmüştür. Porların büyüyerek çatlaklar oluşturması nedeniyle malzemenin yüzey pürüzlülüğü değeri artan voltaj ile artmakta ve bu da ıslanabilirlik açılarının değişik değerler verdiği görülmüştür. Ayrıca işlemde kullanılan elektrolitin, ark oluşumu ile birlikte oluşan reaksiyonda parçalanarak malzeme yüzeyinde oluşan oksit tabakasının yapısına katıldığı görülmüştür.
In this study,the effect of micro arc oxidation and the parameters on the surface properties of pure commercial titanium, Ti6Al7Nb and Ti6Al4V aloloys which are coated by micro arc oxidation technique. In micro arc oxidation process, we choose different voltages, different electrolites and different times as parameters. After micro arc oxidation process, we saw that the titanium dioxide layer occured on the surface of the material is rough and thick. With the increasing voltage, the diameters of the pors are increasing and they are touching eachother and making cavities on the surface of the titanium dioxide layer. Because of the cavities on the titanium dioxide layer, the surface roughness values are increasing too with the increasing voltage. Related with these surface roughness values, the contact angle values of the oxide layer changes rapidly. Also we saw thar the electrolyte used in the process breaks up during forming of oxide layer and it goes into reaction with material and get into the structure of oxide layer.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Mikro ark oksidasyon, Titanyum, Titanyum alaşımları, Yüzey özellikleri, micro arc oxidation, Titanium, Titanium alloys, Surface properties
Alıntı