Bulaşık Makinesinde Durulama Performansı Ölçüm Metodunun Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kaya, Gaye
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bulaşık makinesi deterjanı analizinde kullanılabilecek metotlar araştırılmış ve toplam organik karbon, yüzey gerilim, iletkenlik, pH ve gravimetrik metotların son durulama suyunda ve yıkanan ekipmanda kalan deterjan miktarının tespitinde kullanılabilirliği incelenmiştir. Metodlar için yapılan ön çalışmalar sonunda, iletkenlik ölçümü ile durulama suyunda kalan deterjan miktarının, yüzey gerilimi ölçümü ile sudaki yüzey aktif madde (YAM) miktarının, toplam organik karbon (TOC) ile de organik bileşen miktarının tespit çalışmalarının yapılabileceği düşünülmüştür. Önceki çalışmalardan edinilen bilgiler göz önüne alınarak, yıkanan ekipman üzerinde kalan deterjan miktarının belirlenmesi çalışmalarında TOC ölçümü ile suda çözünürlüğü yüksek deterjan bileşenlerinin miktarları, gravimetrik metodla ise yıkanan ekipmanda kalan deterjan miktarı tespit edilmiştir.
In this study, methods for analysing dishwasher detergent have been researched and usability of total organic carbon, surface tension, conductivity, pH and gravimetric methods on determining the amount of remaining detergent on rinsing water and washed equipment have been examined. After the primary study for determination of the methods, a forecast about determining the amount of detergent remaining in rinsing water by means of measuring conductivity, and the amount of organic component by means of measuring total organic carbon is made. Considering the information gained from previous studies, on determining the amount of highly dissolvable detergent in water is figured out by means of TOC measurement, and amount of detergent remaining on the washed equipment by means of the gravimetric method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Bulaşık makinesi, deterjan, TOC, Dishwasher, detergent, TOC
Alıntı