Elastik zemine oturan çelik telle güçlendirilmiş betonarme plakların davranışı ve sayısal modelleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kanbak, Cumhur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde üretilen normal betonların yuttukları enerji düşük olduğundan bu malzemelere kısa kesilmiş çelik teller ekleyerek daha sünek bir malzeme haline getirmek mümkün olmaktadır.Çelik teller betonun içine,elde edilmek istenen betonun kalitesine bağlı olan belli bir dozajda katılır. Çelik telle güçlendirilmiş betonlarda önemli olan değerler çelik telin narinliği ve içeriğidir. Piyasada çok farklı çelik teller bulunmaktadır. Genelde kullanılan teller, düz çelik teller ve ucu kancalı çelik tellerdir. Bu çelik teller farklı uzunluk ve çapta bulunabilmektedir. Genellikle dairesel çaplı olanları ve boyu çok fazla uzun olmayanları kullanılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle çelik telle güçlendirilmiş betonlar hakkındaki bilgiler derlenmiş ve bu malzemenin davranışı açıklanmaya çalışılmıştır. Deneyde kullanılan betonarme plaklar 3,0*3,0*0,15m büyüklüğünde modellenmiştir. Deneydeki elastik zeminler ise, sonlu elemanlar yöntemiyle X ve Y doğrultusunda 25’er parçaya böldüğümüz plakta oluşan noktaların altına konulan yaylarla temsil edilmiştir. Yapmış olduğumuz çalışmada yumuşak elastik zeminlerden en sert elastik zeminlere kadar toplam 6 farklı elastik zemin türü kullanılmıştır. İkinci modellemede ise elastik zemin yay olarak değil solid eleman yani tuğla eleman olarak temsil edilmiştir. Tekil yüklemelere ait deney sonuçları her iki modelle karşılaştırılmıştır.
Given that the energy absorbed by concrete ordinarily produced in or day is usually low, it is possible to render this material more ductile through the addition of short steel fibers. Steel fibers are added to the concrete in quantities depending on the desired quality of the concrete to be produced. An important matter for steel fiber reinforced concrete is the content and fineness of the steel fiber being added. Many varieties of steel fibers are being used on the market. Fibers that are mostly being used are flat steel fibers and steel fibers with hooks on their ends, and these may be found in varying lengths and thicknesses. Mostly, fibers with a circular cross-section and of medium lengths are being preferred. In order to find the theoretical values nearest to the values obtained through the experiment, the same slab samples were modeled into the sap2000 program, with dimensions equaling 3.0m x 3.0m x 0.15m. On the other hand, the elastic bases used in the experiment were divided in 25 parts in the x and y directions and were place.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Elastik zemin, Plak, sonlu elemanlar, Elastic Foundation, Slabs, Finite Elements
Alıntı