Metropoliten Alanda Bisiklet Yolu Planlaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çiftci, Özcan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, metropoliten alanda bisiklet yolu planlaması konusu yurtdışından örnekler de ele alınarak incelenmiş, İstanbul için bu konuda yapılmış çalışmalar değerlendirilmiş ve İstanbul özelinde bisiklet yolu planlaması konusunda öneriler sunulmuştur. Öncelikle, metropoliten alanda bisiklet yolu planlama kriterleri incelenmiş ve yurtdışında gerçekleştirilmiş metropoliten alanda bisiklet yolu planlama örneklerinden Toronto ve New York çalışmalarına yer verilmiştir. Ayrıca, İstanbul’da günümüze kadar yapılmış bisiklet yolu planlama çalışmalarına yer verilerek, İstanbul için metropoliten ölçekte yapılmış bir proje, tez çalışmasında ortaya konulan planlama kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Sonuç ve öneriler kısmında ise, metropoliten alanda planlama kriterleri ve örnek planlama çalışmaları ışığında, İstanbul’un kendine özgü karakteristikleri de dikkate alınarak, İstanbul’da metropoliten alanda bisiklet yolu planlaması konusunda öneriler getirilmiştir.
This thesis, consisting of seven chapters, aims to study the problem of bikeway planning in metropolitan areas. Considering international examples, some planning projects carried out for Istanbul were evaluated and recommendations were made on bikeway planning in Istanbul. In the beginning, the criteria for bikeway planning in metropolitan areas were studied and two bikeway planning projects carried out in the metropolitan cities of New York and Toronto were included as examples. Furthermore, after mentioning all bikeway planning projects carried out for Istanbul, one project in metropolitan scale was evaluated under the framework of the criteria stated in the study. In the conclusions and recommendations chapter, some recommendations concerning bikeway planning in Istanbul were made under the framework of metropolitan planning criteria and planning examples and also considering the characteristics of Istanbul.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Bisiklet Yolu Planlaması, Metropoliten Alan, Ulaştırma Planlaması, İstanbul, Bikeway Planning, Metropolitan Area, Transportation Planning, İstanbul
Alıntı