Demiryolu Hat Geometrisi Bozulmasının Bilgi Sistemler Destekli Modellenmesi

dc.contributor.advisor Evren, Güngör tr_TR
dc.contributor.author Güler, Hakan tr_TR
dc.contributor.department Ulaştırma Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Transportation Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-21T16:29:28Z
dc.date.available 2015-12-21T16:29:28Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Demiryollarında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) güçlü bir yönetim sistemi olarak kullanılabilir. Son dönemlerde, demiryolu araştırmalarında ve yönetiminde duyulan ihtiyaçları karşılamak için mevcut CBS uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada, demiryolu taşımacılığını etkinleştirme bağlamında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) hatlarında meydana gelen hat geometrisi bozulmasının istatistik yöntemler kullanılarak, bilgi sistemler destekli bir modelinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Elde edilen bozulma modelini kullanarak kısa ve uzun dönemlerde bakım-yenileme programlarını hazırlamak mümkündür. Bu çalışmada TCDD ağı, bir veri tabanı oluşturmak ve analizler yapmak için CBS ortamına aktarılmıştır. Yaklaşık 183 km uzunluğunda ki demiryolu hattı analiz kesimlerine bölünmüştür. Göz önüne alınan her bir analiz kesimi en küçük temel uzunluğa sahiptir. Her bir analiz kesiminin mümkün olan tüm genel hat verisi sağlanmıştır. Çok değişkenli istatistik analiz yapılarak hat geometrisi parametrelerinin katsayıları tahmin edilmiş ve bulunan sonuçlar etkin bakım-yenileme yönetiminin sağlaması için CBS ortamına aktarılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Geographic Information Systems (GIS) has been proving its capability as a powerful management system in railways. Currently, there are many studies focused on the way to enhancing existing GIS approaches to enable the complete range of capabilities needed in railways research and management. The main goal of this study for the purpose of improved railway transportation is to model track geometry deterioration by using statistical methods and information systems at Turkish State Railways (TCDD). Consequently, it is possible to schedule maintenance and renewal programs both in short and long term by using the obtained deterioration model. In this study, Turkish State Railways network were transferred into GIS environment to constitute a database and to realize analysis. A model length of about 183 kilometers was divided into analyses segments. The length of the individual analyses segments considered was the minimum basic length. For each basic analyses segment, the general information was provided as far as possible. Multivariate statistical analysis was performed to estimate the coefficients of track geometry parameters and the findings were transferred into GIS environment for efficient track maintenance and renewal management. en_US
dc.description.degree Doktora en_US
dc.description.degree PhD tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11908
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Analiz kesimi tr_TR
dc.subject Hat geometrisi tr_TR
dc.subject Hat geometrisi bozulması tr_TR
dc.subject Çok değişkenli istatistik analiz tr_TR
dc.subject Coğrafi Bilgi Sistemleri tr_TR
dc.subject Analysis segment en_US
dc.subject Track geometry en_US
dc.subject Track geometry deterioration en_US
dc.subject Multivariate statistical analysis en_US
dc.subject Geographical Information Systems en_US
dc.title Demiryolu Hat Geometrisi Bozulmasının Bilgi Sistemler Destekli Modellenmesi tr_TR
dc.title.alternative Modeling Railway Track Geometry Deterioration: An Information Systems Based Study en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3575.pdf
Boyut:
17.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama