Kolemanitin Sülfürik Asit İle Reaksiyon Kinetiğinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Taylan, Nergül tr_TR
dc.contributor.author Bilal, Cenk tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:50:16Z
dc.date.available 2015-05-21T13:50:16Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O), ticari önemi olan en önemli bor minerallerinden birisidir. Birçok bor kimyasalının üretiminde ve endüstride B2O3 kaynağı olarak kullanılan borik asit (H3BO3) kolemanitin sülfürik asit (H2SO4) ile (heterojen katı-sıvı) reaksiyonu sonucu üretilmektedir. Bu çalışmada, kolemanitin sülfürik asit ile reaksiyon kinetiği, kesikli bir reaktörde çözeltinin iletkenliğinin zamana karşı sürekli olarak ölçülmesi yöntemiyle incelenmiştir. Reaksiyon kinetiğine sıcaklık, katı-sıvı konsantrasyonu, karıştırma hızı, kolemanitin tanecik boyutu ve reaksiyon ürünleri olan jips (2CaSO4.2H2O) ve borik asitin etkileri incelenmiştir. Sıcaklığın artması ve kolemanitin tanecik boyutunun azalmasıyla reaksiyon hızı artmıştır. Kullanılan sülfürik asit konsantrasyonunun artmasıyla reaksiyon hızı artmış, kullanılan kolemanit miktarının artması sonucunda ise dönüşme azalmıştır. Karıştırma hızı belli bir optimum değerin üzerinde reaksiyonu etkilememektedir. Reaksiyon hızına başlangıçta ilave edilen ürünlerin etkisinin incelemesi sonucunda, çalışılan koşullarda eklenen borik asit ve jipsin reaksiyon hızını değiştirici bir etki yapmadığı saptanmıştır. Reaksiyonun mertebesi sülfürik asit konsantrasyonuna göre 0.7536 olarak bulunmuştur. Aktivasyon enerjisi ise Arrhenius eşitliği yardımıyla 29.67 kJ/mol olarak hesaplanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Colemanite (2CaO.3B2O3.5H2O) is one of the commercially important boron minerals. Boric acid (H3BO3) which is used for the production of many boron chemicals and B2O3 supply in industry is produced with the heterogeneous reaction of colemanite with sulfuric acid (H2SO4). In this study, the dissolution kinetics of colemanite in sulfuric acid solutions was investigated in a batch reactor by determining the conductivity of the solution with time. The effects of temperature, solid-liquid ratio, stirring rate, particle size of colemanite and the initially added reaction products which are boric acid and gypsum (2CaSO4.2H2O) on the dissolution rate were determined. The dissolution rate of colemanite increases with the increasing temperature and initial concentration of H2SO4. The initially added boric acid and gypsum were found to have no significant effect on the dissolution rate of colemanite. The dissolution rate of colemanite increases with the decreasing colemanite particle size. Stirring rate has no effect on the dissolution rate after an optimum value. The dissolution rate of colemanite decreases with increasing the amount of colemanite. The order of the reaction was found 0.7536 in H2SO4 concentration and the activation energy was calculated 29.7 kJ/mol by Arrheniıus equation. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2668
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject kolemanit tr_TR
dc.subject borik asit tr_TR
dc.subject jips tr_TR
dc.subject sülfürik asit tr_TR
dc.subject reaksiyon kinetiği tr_TR
dc.subject iletkenlik. tr_TR
dc.subject colemanite en_US
dc.subject boric acid en_US
dc.subject sulfuric acid en_US
dc.subject gypsum en_US
dc.subject dissolution kinetics en_US
dc.subject conductivity. en_US
dc.title Kolemanitin Sülfürik Asit İle Reaksiyon Kinetiğinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The Reaction Kinetics Of Colemanite With Sulfuric Acid en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1676.pdf
Boyut:
1.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama