Soğurulma Kestirimi Ve İzmit Körfezi Sismik Yansıma Verisine Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-17
Yazarlar
Baydar, Burçak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada 17 Ağustos 1999 depremi sonrası MTA (Maden Tetkik Arama Enstitüsü) Sismik-1 gemisi tarafından toplanan sismik yansıma verileri kullanılarak, İzmit Körfezi Batı (Darıca) havzasında soğurulmanın en yaygın tanımlamalarından biri olan Q (kalite faktörü) kestirimi yapılmıştır. Q parametresinin ve kullanılan yöntemin fay zonlarının ve gaz içeren çökellerin belirlenmesinde kullanılabilecek potansiyel bir parametre olup olmadığı incelenmiştir. Bu çalışmada, diğer yöntemlere göre düşük sinyal/gürültü oranlarında da iyi sonuç alınabilen, dalgacık modelleme yöntemi kullanılarak Q kestirimi yapılmıştır. Sismik yansıma verileri kullanılarak elde edilecek Q değerleri etkin Q değerleridir. Q parametresi kırık ve çatlaklı ortamlarda, gaz ve sıvı içeren kayaçların varlığı durumunda düşük değerler alır. Fay zonları da kırık ve çatlaklar açısından zengin, sıvı ve gaz akışının bu çatlaklar içerisinde yer aldığı ortamlardır. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, düşük etkin Q değerleri ile faylar arasında bir ilişki olduğu gözlenmiştir.
In this study, one of the most common measures of attenuation called Q (quality factor) was estimated in İzmit Bay Western (Darıca) Basin by using seismic reflection data which collected by MTA (Mineral Research and Exploration Institute of Turkey) research vessel Seismic-1 after 17th August 1999 earthquake. The Q parameter and the method is investigated to understand whether they can be used as an indicator to determine the fault zones and gaz bearing sediments. In this study, Q was estimated by the wavelet modeling technique, since it can give reasonable results in low signal to noise ratios when compared to other methods. The quality factor determined from a reflection seismogram is an effective Q. It is known that fluid flow and gas content of the pores lowers the Q values. The fault zones are rich in cracks and pores, and fluid flow or discharge of gases at these zone is possible. The comparison of the results with the exampes given in the literature was indicated that there is a correlation between tke low effective Q values and the faults.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Soğurulma, Kalite faktörü, Etkin Q, İzmit Körfezi, Attenuation, Quality factor, Effective Q, Izmit Bay
Alıntı