Türkiye' de Mimar Otobiyografleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-09-11
Yazarlar
Paşaoğlu, Sadeddin Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez, cumhuriyet döneminde ve özellikle son on yılda mimarlar tarafından yazılmış otobiyografilerin eleştirel okumalarına dayanmaktadır. Otobiyografi hakkındaki güncel çalışmalara dayanılarak türün bir tanımı yapılmış ve bu dönemde Türkiye de mimarlarca yayınlanan metinler incelenerek bir liste hazırlanmıştır. Buna göre mimar otobiyografileri hakkındaki bir inceleme mimarlarla ilgili şu konuları tartışmaya çalışmıştır: Otobiyografi müellifi mimarlar, içinde düşündükleri ve ürettikleri hâkim söylemle nasıl ilişkiye girmekte ve mimarlığın değerlerini ve mimar kimliğini kendi benliklerinin kurarken nasıl yeniden üretmektedirler. Otobiyografik metinler ister uygulamaya yönelik ister başka alanlarda çalışsınlar mimarların kendilerini evlerinde hissetmedikleri bir üretim alanıdır. Mimarların doğrudan mesleki pratikleri içerisinde ürettikleri, akademik metinler, monograflar , manifestolar ve diğer metinlerle karşılaştırıldıklarında otobiyografik anlatıların nasıl bir farklılık ürettikleri de tartışılmaya çalışılmıştır.
This thesis depends on the study of architects autobiographies which were written in the republican period, mostly after year 2000. After setting out a definition of autobiography a database of such autobiographies is created. Selected texts were studied through the questions that arise from the debates on autobiography and through the questions about architecture history. By these questions some common patterns in these texts are tracked and discussed. Firstly the genre auto-biography is defined according to the contemporary critical texts concerning the subject. Then a research is conducted to find such texts which were published. A list of architects autobiographies made from this research and after these texts were studied some of the autobiographies from the list are selected according to their qualities. (Such as if the text is long enough to be defined as an autobiography and does it concern the professional life of the architect). The texts were studied through the questions that arise from the debates on autobiography and through the questions about architecture history. By these questions some common patterns in these texts are tracked and discussed. Different types of architecture professions and life stories and different types of autobiographical narratives arose from the texts studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
mimarlık, tarih, mimarlık mesleği, biyografi, otobiyografi, architecture, history, architects, biyografi, autobiography
Alıntı