Potasyum Mikası Ve Florapatit İçeren Cam Seramiklerin Kristalizasyon Davranışları, İşlenebilirlik Özellikleri Üzerine Değişen Oranda Çekirdeklenme Katalisti (tio2) İlavesinin Etkisinin İncelenmesi Ve Biyoaktivite Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akın, İpek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İşlenebilir cam-seramikler, diğer tüm cam-seramikler malzemeler gibi çekirdeklenme ve kristal büyütme ısıl işlemleri ile üretilmektedirler. Mikrokristaller halinde mika ve florapatit fazları içeren işlenebilir cam seramikler vücutta kemik implantı ve kemik ikame olarak kullanılabilecek yeni malzemeler olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, florapatit (Ca5(PO4)3F) ve potasyum mikası (K2Mg3AlSi3O10F2) içeren cam-seramik bileşimlerine çekirdeklenme katalisti olarak TiO2 ilavesi yapılıp, kristalizasyon davranışları, işlenebilirlik özellikleri ve biyoaktivite karakterizasyonu üzerine etkisinin incelenmesidir. Elde edilen cam-seramiklerde yapı içerisinde mika fazının çöktürülmesiyle işlenebilirlik özelliği elde edilmiştir. Biyoaktivite karakterizasyonu sonucunda numune yüzeylerinde hidroksikarbonaapatit (HCA) tabakasının oluştuğu gözlemlenmiştir.
Machinable glass ceramics are produced by similar production methods like other glass ceramics with nucleation and controlled crystallization heat treatment. Machinable glass ceramics containing microscrystalline phases of mica and apatite can be considered as new materials for bone implants and substitutes in human body. The purpose of this study is to investigate the crystallization behaviour, mechanical properties and in-vitro bioactivity character of machinable glass ceramics having flouroapatite (Ca5(PO4)3F) to potassium mica (K2Mg3AlSi3O10F2) as a fuction of titania addition, as nucleating agent. For selected glass ceramic compositions, machinability is obtained by the precipitation of potassium mica in the base glass matrix. The results of the bioactivity characterization show that hydroxycarbonateapatite (HCA) layer formation on the surfaces are obtained for all glass-ceramic compositions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
İşlenebilir cam seramikler, biyomalzemeler, çekirdeklenme katalisti, Machinable glass ceramics, biomaterials, nucleation agents
Alıntı