Gömülü Esnek Borularda Gerilme Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Abdulaliyev, Ziya
Bulut, Osman
Ataoğlu, Şenol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Çeşitli amaçlarla yaygın olarak kullanılan gömülü boruların maruz kaldıkları yükler altında gerilme analizinin detaylı bir şekilde yapılması önemlidir. Bu çalışmada iç basıncı olmayan, dairesel halka kesitli, gömülü esnek boruların gerilme analizi fotoelastisite yöntemi ile yapılmıştır. Bu amaçla, boru kesidinin modellenmesi için hazırlanan araldit halka özel olarak tasarlanmış düzeneklerle iki farklı ortamda yüklenmiştir. Modele gelen yükler, gömülme ortamının ağırlığı ve bu ortamın üst yüzeyinden uygulanan dış yük etkilerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu ortamlardan ilki, boru modelinin gömülü olduğu ortamın sürekli ortam olması yaklaşımı ile polietilen levhadır. İkinci olarak araldit halka, seçilen bir tür gerçek toprağın içerisine yerleştirilerek denenmiştir. Modellerde oluşan fotoelastik şeritler ile halkanın iç ve dış kenarları boyunca asal gerilmelerin farkının dağılımı elde edilmiştir.
Performing a comprehensive analysis of stress of the buried pipes under the external forces which are used vastly for many aims is important. In this study, the stress analysis of buried flexible pipes whose cross-secitonal area is circular ring is realized without internal pressure using the method of photoelasticity. For this purpose, Araldite ring produced as the model of the cross-section of the pipe has been loaded into two different fields by set-ups designed specially. The load over the pipe consists of the effects of the force of weight of the burying field and external forces applied on the surface of this field. The first of the field is a polyethylene sheet assuming that the burying field is a continuous media. In the second set-up, araldite ring has been tested embedding into a type of real soil. The distributions of the difference of the principal stresses are obtained along the inner and outer edge by the photoelastic fringes which have been occured on the models.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı