Rijid Gruplar İçeren Ftalosiyaninler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aytekin, Ayşe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, başlangıç maddesi olarak 4-(4`-karboksibifeniloksi)ftalonitril bileşiği seçilmiş ve bu maddeden yola çıkılarak 4-nitroftalonitrilin nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonu sonucu 4-(4`-dioktilaminokarbonilbifeniloksi)ftalonitril bileşiği sentezlenmiştir. Bu bileşiğin sırasıyla Zn(CH3COO)2, CuCl2 ve CoCl2 2- dimetilaminoetanol içerisinde reaksiyonu sonucunda, periferal konumda dört adet amid grubuna sahip metalli (Zn, Cu, Co) ftalosiyaninlerin sentezi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bileşikler UV-Vis, IR, 1H-NMR, 13C-NMR ve Mass spektroskopik yöntemleri kullanılarak karakterize edilmiştir
In this study, was synthesized, with a nucleophilic substitution reaction between 4-(4`-carboxybiphenyloxy)phthalonitrile and 4-nitrophtalonitrile. This compound was reacted with Zn(CH3COO)2, CuCl2, and CoCl2 to obtain metallated phthalocyanine derivatives (Zn, Cu, Co). Syntheses were conducted in the solvent of 2-dimetilaminoetanol. The reactions yielded novel, peripherally tetrakis 4-(4`-dioctylaminocarbonylbiphenyloxy) phthalonitrile. The compounds were characterized with UV-Vis, IR, 1H-NMR, 13C-NMR and Mass spectroscopic methods
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
4-(4`-dioktilaminokarbonilbifeniloksi)ftalonitril, ftalosiyanin, Phthalocyanines, 4-(4`-dioctylaminocarbonylbiphenyloxy) phthalonitrile
Alıntı