Çok Katlı Çelik Bir Hastane Binasının Eurocode 3 E Göre Çerçeve Kusurları Dikkate Alınarak Karşılaştırmalı Boyutlandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Taşdemir, Aydın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada çok katlı çelik bir hastane binasının EC 3’e göre statik hesabı ve dizaynı yapılmıştır. Sistemin statik hesabının yapılmasında bilgisayar programlarından faydalanılmıştır. Statik hesap Eurocode 3 yönetmeliğine göre yapılmıştır ve eşdeğer deprem yükü yöntemi esas olarak alınmıştır. Kesit etkileri bilgisayar verilerinden alınarak, taşıyıcı elemanlarda en elverişsiz yükleme durumları için mukavemet dayanımları kontrol edilmiştir. Dizayn kriterleri olarak deplasman sınırları da göz önünde bulundurularak hesaplar yapılmıştır. Bu sebepten bazı durumlarda kesit gerilmeleri düşük değerlerde olmasına karşın deplasman koşullarını sağlayacak kesitlerin seçilmesine dikkat edilmiştir. Döşeme kirişleri için karşılaştırmalı olarak çeşitli alternatifler denenmiştir. Ayrıca sistemde çerçeve kusurları da göz önünde bulundurularak yeniden bir çözüm yapılmıştır ve çerçeve kusurlarının kesitleri boyutlandırmadaki etkisi irdelenmiştir. Sonuç olarak bina deprem ve rüzgar yüklerini ve diğer tüm etkileri yönetmeliklerde verilenler doğrultusunda karşılayacak biçimde tasarlanmıştır.
In this study, prepared as a M.S thesis, the static calculation of a multistory steel structure has been made according to Eurocode 3. Computer aid has been used for static calculations. Equivalent earthquake load method has been used for earthquake analysis. Inner forces taken from program analysis output. The strength resistance of the all members have been checked according to the critical combinations. The designing of the member have been made by concerning displacement conditions. Because of this reason, sometimes the member stress ratio is lower than expected. There are a lot of alternatives for the floor beams. Besides, second solution has been done for the initial frame imperfection, and observed that what is the effect of initial frame imperfection on load bearing system. As a result, the hospital building has been designed able to resist to earthquake, wind and all the other effects according to the standarts.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Çelik yapılar, Eurocode 3, Çerçeve kusurları, Steel structures, Eurocode 3, Frame imperfection
Alıntı