Düşey Yeşil Sistemlerin Enerji Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-20
Yazarlar
Erdoğdu, Elif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde, kentleşme sonucu ortaya çıkan çevresel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar tüm alanlarda olduğu gibi bina endüstrisi alanında da giderek artmaktadır. Çevresel sürdürülebilirliğin arttırılmasını hedefleyen bu çalışmalarda, binanın yaşam döngüsü içindeki enerji, su ve malzeme kullanımını azaltmak amacıyla, bina ve çevresinde alınan önlemlerin etkinlikleri araştırılmaktadır. Bu kapsamda, binayı oluşturan eleman sistemlerinden cepheler ve çatılar üzerinde en fazla çalışılan konu alanlarıdır. Sözü edilen sistemlerin enerji tüketimini azaltmak amacıyla alınan önlemlerden birisi, cephe ya da çatının bitkilendirilmesidir. Cephelerin yapıdaki toplam enerji tüketimi içindeki payının, çatılara oranla daha fazla olduğu dikkate alındığında, cephenin bitkilendirilmesi yoluyla geliştirilmiş düşey yeşil sistemlere ilişkin araştırmaların çoğalması, binanın ısıl performansının ve çevresel sürdürülebilirliğinin arttırılması açılarından önem taşımaktadır. Tezde, son yıllarda giderek yaygınlaşan düşey yeşil sistemler tanıtılmakta, katmanlaşma modelleri ile malzeme özellikleri ortaya koyulmakta ve son olarak Türkiye nin farklı iklim bölgelerinden seçilen İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde konumlandığı varsayılan bir ofis binasının cepheleri için geliştirilen tip seçeneklerin enerji etkinlikleri değerlendirilmektedir. Yapılan benzetimler sonucunda, düşey yeşil sistem tipleri arasından uygulama için seçilen yaşayan duvar sistem tipinin kullanıldığı seçenekler için, modellenen binanın ısıtma ve toplam enerji tüketimi azalmakta, soğutma tüketimi ise artmaktadır. En fazla fayda sağlanan seçenek, Ankara ilinde yer alan ofis binasının tüm cephelerinin bitkilendirildiği durumdur.
Today, there are several important environmental problems in metropolitan cities that they were listed below: • Environmental pollution • Global warming • Urban heat island effect Energy efficient systems consist of minimizing heat losses and maximizing heat gains to use sun energy, to provide natural ventilation and benefit from daylight as possible in a built environment. Façades are one of the most efficient building elements in order to supply energy efficiency in process of building design. For this aim, a holistic approach can be followed to integrate sustainable system and technologies with façade design. A green façade, where foliage covers the external wall of a building, is considered to be a sustainable solution. This study aims to assess the energy performance of vertical green systems for different climatic regions of Turkey. The cities of Istanbul, Ankara and Izmir in which office buildings are located densely were selected for the energy analyses. The results of the study were listed below; • Heating loads decrease in Izmir, Istanbul and Ankara. Cooling loads, however, increase for all selected cities because soil and plant layers store heat which is gained sun s energy, and vertical green systems are air-tightness and cause lack of natural ventilation. • Total energy consumptions reduce in the cities of Ankara, Izmir and Istanbul, respectively. • The simulation results show that the most efficient case in terms of energy efficiency is the using of plant on all orientations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
DÜŞEY YEŞİL SİSTEMLER, ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, ENERJİ ETKİNLİK, VERTICAL GREEN SYSTEMS, ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY, ENERGY EFFICIENCY
Alıntı